Inloopbijeenkomst over Sappi Zuidwest op woensdag 20 juli

Op woensdag 20 juli organiseren we tussen 17.30 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst rond de ontwikkelingen Sappi Zuidwest in het Informatiecentrum Belvédère.

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère heeft in opdracht van de gemeente Maastricht vorig jaar het zuidwestelijke deel van het Sappi-terrein aangekocht (geel omlijnd op de afbeelding). Rond deze aankoop worden twee nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. We nodigen u graag uit voor een toelichting op deze nieuwe bestemmingsplannen.

Dat doen we tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 20 juli tussen 17.30 uur en 19.30 uur in het Informatiecentrum Belvédère aan de Fenikshof 1, ingang via de Penitentenpoort tussen UNU-MERIT en Pathé.

Waarom is dit deel van het Sappi-terrein aangekocht?
De aanleiding voor de aankoop van dit deel van het Sappi-terrein is tweeledig. Het biedt de mogelijkheid om de Maasboulevard door te trekken en zo in het gebied de Bassinbrug autovrij te maken en de Boschstraat autoluwer te maken wat de verblijfskwaliteit in het gebied verbetert. Op het aangekochte terrein kan bovendien een woonblok ontwikkeld worden in de hoek van het Bassin en de Zuid Willemsvaart (waar nu de parkeerplaats van Sappi ligt). Hierdoor kan in samenhang met de herontwikkeling van het Landbouwbelang het ‘waterplein’ Bassin worden afgebouwd.

Twee bestemmingsplannen
Om bovenstaande doelstelling te realiseren worden twee bestemmingsplannen gemaakt. Eentje voor de ontwikkeling van de nieuwe weg en eentje voor het aanpassen van de geluidscontouren en de industriezonering van met name Sappi (het laatste bestemmingsplan is ook nodig voor de locatie Landbouwbelang). Om u vroegtijdig te informeren over (het proces rond) de bestemmingsplannen organiseren wij deze inloopavond. Deze inloopavond loopt vooruit op de formele procedure die later dit jaar zal starten.

Wij hopen u op woensdag 20 juli te mogen begroeten. U kunt tussen 17.30 en 19.30 uur doorlopend binnenlopen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor deze bijeenkomst.