Noorderbrugtracé vanuit de lucht (2019) - foto Aron Nijs

Van oost tot en met (noord)west

Het Noorderbrugtracé begon bij de brandweerkazerne in Maastricht-oost en strekte zich uit tot aan de Nobellaan in Maastricht-West en de Belgische grens in Maastricht-Noordwest.

Het project Noorderbrugtracé werd in vijf bouwfasen uitgevoerd. Tot in de zomer van 2016 stond het werk in het teken van voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen en de sloop van gebouwen. Om ervoor te zorgen dat omleidingsroutes voortdurend bereikbaar waren, werden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Bekijk de bouwfasen hier op kaart.

Ombouw knooppunt Oost in uitvoering - foto Fred Berghmans

Knooppunt Oost

Om de doorstroming van en naar de A2/Viaductweg te verbeteren is het voormalige kruispunt bij de brandweerkazerne omgebouwd naar een knooppunt. Kruisende bewegingen zijn nu niet meer nodig. De verkeerslichten staan er nog, maar springen bij naderend verkeer meteen op groen. Tenzij (brom)fietsers oversteken of de brandweer uitrukt en de Noorderbrug/Viaductweg kruist: dan gaan de verkeerslichten wel op rood. Bekijk de foto's van de ombouw van Knooppunt Oost via onze Flickr-account.

Renovatie brugdek - foto Fred Berghmans

Noorderbrug

De Noorderbrug is al sinds november 1984 in gebruik. Dagelijks maken zo'n 80.000 voertuigen gebruik van de Noorderbrug om van oost naar west (en omgekeerd) over te steken. Het brugdek van de Noorderbrug is tijdens de uitvoeringsjaren van het nieuwe Noorderbrugtracé daarom volledig gerenoveerd. Het betonnen dek is zowel aan de onder- als bovenzijde onder handen genomen en op de brug is nieuw asfalt en straatmeubilair (zoals bebording, vangrails en verlichting) aangebracht. De nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug werden in augustus 2017 in gebruik genomen. Bekijk de foto's van de bouw van de nieuwe aanlanding in ons Flickr-fotoalbum.

Het nieuwe kruispunt Noorderbrugsingel/Cabergerweg - foto Fred Berghmans
Het nieuwe kruispunt Noorderbrugsingel-Fort Willemweg - foto Fred Berghmans

Aanlanding Bosscherveld/Frontenpark

De nieuwe aanlanding van de Noorderburg doorkruist het bedrijventerrein Bosscherveld. De Cabergerweg is via een kruispunt aangesloten op de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug en de Staten- en Frontensingel zijn opnieuw ingericht. De Lage Frontweg is deels verlegd en sluit aan op ‘Het Radium’. De in- en uitrit van P-Frontenpark is verplaatst van Cabergerweg naar Frontensingel. Verkeer op de Cabergerweg gaat door via vijf verkeersbruggen: twee autobruggen en drie bruggen voor langzaam verkeer. Daaronder bevindt zich de 120 meter lange droge gracht die de Hoge en Lage Fronten met elkaar verbindt tot het Frontenpark. Bekijk de foto's via onze Flickr-account.

Knoop Boschpoort in uitvoering - foto Fred Berghmans

Knoop Boschpoort

Na ingebruikname van de nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug volgde in de zomer van 2018 de opening van Knoop Boschpoort. Oftewel de op- en afritten ter hoogte van Boschpoort en Sphinxkwartier. Verkeer kan via Knoop Boschpoort regelrecht doorrijden richting A2/A79 en omgekeerd. Zowel de wijk Boschpoort en het nieuwe stadsdeel Sphinxkwartier zijn hierdoor optimaal bereikbaar. Bekijk de foto's via onze Flickr-account.

Belvédèrelaan in uitvoering - foto Fred Berghmans

Belvédèrelaan – verbinding België

Het zuidelijke deel van de Belvédèrelaan was al geruime tijd gereed voordat het werk aan het Noorderbrugtracé begon. Bouwer Strukton Civiel verlengde de Belvédèrelaan in noordelijk richting en sloot deze via een nieuwe rotonde aan op de Brusselseweg. Zo is een rechtstreekse verbinding gerealiseerd met Smeermaas/Lanaken (België). De foto's van de werkzaamheden vind je allemaal in ons Flickr-fotoalbum.

Maastricht-west in uitvoering - foto Fred Berghmans
Maastricht-west in uitvoering - foto Fred Berghmans

Maastricht-West

Een belangrijk onderdeel van het project Noorderbrugtracé was de herinrichting van de rijbanen tussen Cabergerweg en Nobellaan. Voor een veilige oversteek van voetgangers zijn hier middenbermen aangelegd. Om de doorstroming te bevorderen is linksafslaan voor automobilisten niet meer mogelijk. De vroegere rotonde Brusselseweg is omgebouwd tot kruispunt waar oost-westverkeer (en andersom) voorrang heeft. De foto's van de herinrichting van de rijbanen staan in ons Flickr-fotoalbum.