Sappi Zuidwest - artists impression

Actueel

Nieuwe ontwikkelingen binnen Belvédère Maastricht

De ontwikkelingen binnen Belvédère gaan volop verder. De komende jaren staan in het teken van de doorontwikkeling van het Frontenpark, Het Radium, Retailpark Belvédère en de herbestemming van ‘Sappi-Zuid’ in combinatie met het Landbouwbelang.

Sphinxkwartier vanaf Het Bassin

Sphinxkwartier

Industrieel en eigenwijs

Grenzend aan het Frontenpark, rondom de oude fabrieken van aardewerkfabriek Sphinx is een nieuw stadsdeel ontstaan: het Sphinxkwartier. Het Sphinxkwartier is een ongepolijst en eigenwijs deel van Maastricht, waar meer dan 100.000 m2 aan industrieel erfgoed is herbestemd.

De vestingmuren in de Lage Fronten zijn geconsolideerd - fotgraaf Fred Berghmans

Frontenpark

Wandelen door cultuur- en natuurgeschiedenis

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug (2017) is ruimte vrijgekomen voor de realisatie van een heel nieuw stadspark: het Frontenpark. Gelegen aan de noordzijde van het Sphinxkwartier is het Frontenpark als het ware een ruim twintig hectare grote achtertuin.

In de zomer van 2020 openen zes woonwinkels de deuren - fotograaf Fred Berghmans

Retailpark Belvédère

Optimaal zichtbaar en goed bereikbaar

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug is er ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van het Retailpark Belvédère. Hier ontstaat de komende jaren een concentratie van perifere en grootschalige detailhandel die zich richt op de doelgroep uit Maastricht en omstreken