Bedrijventerrein Bosscherveld vanuit het noorden

Revitalisering bedrijventerrein Bosscherveld

Nieuw elan voor het oudste bedrijventerrein van Nederland

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Belvédèreproject is het revitaliseren van het bedrijventerrein Bosscherveld. Dit industrieterrein is één van de oudste industrieterreinen van Nederland. Door verschillende ruimtelijke ingrepen geven we dit industriegebied nieuw elan.

Het Radium - fotograaf Fred Berghmans

Zuidkant van het Noorderbrugtracé

Door de verlegging van het Noorderbrugtracé is het bedrijventerrein Bosscherveld in tweeën geknipt. Aan de zuidkant van het Noorderbrugtracé is een deel van de bedrijven verplaatst en is op deze plek het Frontenpark aangelegd. Ook bij Het Radium zijn de bedrijven die er zaten inmiddels verhuisd, maar zijn de gebouwen blijven staan en worden ze voorzien van nieuwe creatieve bedrijvigheid. Voorbeelden hiervan zijn de voormalige ‘cokesfabriek’, het LAB-gebouw en het oude hoofdkantoor van Vredestein aan de Cabergerweg

Luchtfoto bedrijventerrein Bosscherveld vanuit het noordoosten - fotograaf Aron Nijs

Noordkant van het Noorderbrugtracé

Samen met Bedrijvenvereniging Bosscherveld en de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) geven we invulling aan het Bedrijventerrein Bosscherveld aan de noordkant van het nieuwe Noorderbrugtracé. Het terrein is ca. 100 hectare groot en kent verschillende creatieve en innovatieve bedrijven. Maar er is ook sprake van zwaardere industrie die zich kenmerkt door inefficiënter grondgebruik, een zwaardere milieudruk en achterstallig onderhoud. Samen transformeren we dit bedrijventerrein naar een modern industrieterrein dat past bij de eisen van deze tijd.

Bedrijfskavel te koop op bedrijventerrein Bosscherveld

Vanaf 3 april 2023

Op Het Rondeel is een bedrijfskavel van ca. 880 m2 te koop.

Retailpark Belvédère

Retail op loopafstand van de binnenstad

Een deel van het bedrijventerrein transformeren we tot het Retailpark Belvédère. Een park met perifere, grootschalige detailhandel gericht op publiek uit Maastricht en de directe omgeving. Steeds meer winkels openen op deze nieuwe plek hun deuren.

Nieuwe toekomst voor oude stortplaatsen

Van oudsher waren er in het bedrijventerrein Bosscherveld diverse (gemeentelijke) stortplaatsen aanwezig. We dragen deze gronden beetje bij beetje over aan Bodemzorg Limburg die de stortplaatsen beheert en waar mogelijk een nieuwe duurzame bestemming geeft. Het mooiste voorbeeld daarvan is de voormalige stortplaats op de Belvédèreberg. Daar wordt eind 2020 met zonnepanelen energie opgewekt, er lopen wandelroutes met fenomenaal uitzicht overheen en er zijn voorzieningen aangebracht voor zeldzame diersoorten als de muurhagedis en de hazelworm. Maar dat betekent niet dat de bedrijvigheid rondom de Belvédèreberg is stilgevallen. Ondernemers voelen zich hier thuis, mede door goede verbindingen met het Belgische achterland en de snelwegen A2 en A79. 

Solarpark Belvédèreberg - fotograaf Aron Nijs
Solarpark Belvédèreberg - fotograaf Aron Nijs