Inschuifoperatie in uitvoering

Inschuifoperatie Noorderbrug

Inschuifoperatie

Technische prestatie van formaat in hartje Maastricht

Hoe verleg je de aanlanding van een brug die een cruciale verkeersader is voor heel Maastricht? Allereerst door een nieuwe aanlanding op te bouwen en die vervolgens aan te sluiten op de bestaande brugdekken. Zo eenvoudig was dat in de praktijk niet. Het aansluiten van de nieuwe aanlanding leidde in Maastricht tot een voor Nederlandse begrippen ongekende technische prestatie van aannemer Strukton Civiel.

Inschuifdek in opbouw - foto Fred Berghmans

Van bypass naar inschuifdek

Aanvankelijk wilde Strukton Civiel een bypass bouwen pas naast de Noorderbrug, waar verkeer vier maanden lang overheen zou rijden. Maar nog tijdens de voorbereidingen werd die aanpak terzijde geschoven voor een nieuw plan: pal naast de Noorderbrug werd een 180 meter lang, 18 meter breed en 10.000 ton zwaar nieuw brugdeel gebouwd. Tijdens de bouwvakantie van 2017 werd de Noorderbrug vervolgens twee weken lang afgesloten voor alle verkeer om het nieuwe brugdek in te schuiven en aan te sluiten op de nieuwe aanlanding. In de nacht van maandag 21 augustus 2017 werd de nieuwe aanlanding in gebruik genomen. Verkeershinder werd door deze nieuwe aanpak teruggebracht van vier maanden naar twee weken.

Sloop oude brugdek - fotograaf Fred Berghmans

Inschuifoperatie in ’t kort

Maandag 7 augustus 2017 ging de Noorderbrug op slot. De eerste dagen stonden in het teken van sloop. Want de oude brugdekken moesten plaats maken voor het inschuifdek. Aannemer Strukton Civiel werkte dag en nacht door en zaterdag 12 augustus zat de sloop erop. De feitelijke inschuifoperatie begon één dag later: op zondag 13 augustus. Twee dagen waren nodig voor het inschuiven van het nieuwe brugdek: op dinsdag 15 augustus lag het nieuwe brugdek op zijn plek en kon de afbouw beginnen. De dagen daarna stonden in het teken van asfalt, kabel- en leidingwerk, afwerken van de middenberm, plaatsen van lichtmasten en afwerken van de middenberm. Maandagnacht 21 augustus 2017 ging de nieuwe aanlanding open voor autoverkeer.

uitkijkpunt inschuifoperatie - fotograaf Fred Berghmans
Uitkijkpunt inschuifoperatie

Communicatie inschuifoperatie

Communicatie was cruciaal om voldoende draagvlak te realiseren voor de twee weken durende afsluiting van de Noorderbrug. Eind 2016 werd de inschuifoperatie voor het eerst bekendgemaakt zodat inwoners en forenzen hun vakantieplannen konden aanpassen op de aanstaande verkeershinder. Samen met Maastricht Bereikbaar werd vervolgens in de maanden voorafgaand aan de inschuifoperatie met alle beschikbare middelen de inschuifoperatie onder de aandacht gebracht. Maar het bleef niet alleen bij communiceren: Maastricht Bereikbaar zorgde ervoor dat er voldoende reisalternatieven waren voor diegenen die toch dagelijks de Maas moesten kruisen. Liefhebbers van techniek konden de inschuifoperatie volgen vanaf een uitkijkpunt op de Noorderbrug of thuis, via een webcam. En natuurlijk werd de inschuifoperatie uitgebreid vastgelegd door fotografen Fred Berghmans en Aron Nijs. Bekijk het Flickr album hier.

Techniek inschuifoperatie

Voorbereiding inschuifoperatie - fotograaf Fred Berghmans

Zorgvuldige voorbereiding

Pal naast de bestaande brugdekken – tussen Maas en Boschstraat – werd een 180 meter lang deel van de nieuwe aanlanding opgebouwd. In totaal werden vier brugdekken gebouwd, compleet met pijlers en poeren (de voeten van de pijlers). De poeren werden als het ware in twee delen gebouwd: de ene helft op de plek waar het inschuifdek werd gebouwd, de andere helft op de definitieve plek. Stalen schuifbanen onder de poeren zorgden ervoor dat het volledige inschuifdek na afbouw met behulp van een hydraulisch computergestuurd vijzelsysteem stapsgewijs naar de definitieve plek kon worden opgeschoven.

Inschuifoperatie in volle gang - fotograaf Fred Berghmans

Tillen en duwen

Aannemer Strukton Civiel plaatste voorafgaand aan de inschuifoperatie vier (duw)vijzels bij de betonnen poeren (oftewel de voeten) van de pijlers van het inschuifdek. Twee vijzels kregen een plek bij de uiteinden van het inschuifdek, op acht meter hoogte. De inschuifoperatie begon vervolgens niet met duwen, maar met tillen. Door het inschuifdek zo’n 4 cm omhoog te tillen konden teflonmatten op de stalen schuifbanen worden aangebracht. De matten zorgden ervoor dat het inschuifdek gemakkelijker over de schuifbanen gleed.

Noorderbrugparade

Feestelijke afsluiting

Natuurlijk hoorde bij de succesvolle afsluiting van de inschuifoperatie ook een feest. Dat kwam er in de vorm van de Noorderbrugparade. De straattheateracts van Theater Titanick en Les Plasticiens Volants verzorgden een unieke en gratis toegankelijke parade bovenop de oude Noorderbrug.