Noorderbrugtracé vanuit de lucht (2019) - foto Aron Nijs

Nieuwe verkeersstructuur voor Maastricht (noord)west

Impuls voor bereikbaarheid

Van 2015 tot en met 2019 werd een geheel nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd aan de noordwestzijde van de (binnen)stad: het Noorderbrugtracé. Het projectgebied strekte zich uit over een lengte van vijf kilometer, vanaf de brandweerkazerne in Limmel (Maastricht-Oost) tot aan de Nobellaan (Maastricht-West) en Brusselseweg (Maastricht-Noordwest). Inclusief een snellere verbinding met België (Smeermaas/Lanaken). Het totale projectgebied had een lengte van ongeveer vijf kilometer. Het Noorderbrugtracé sloot aan op de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel en verbeterde de verkeersdoorstroming in oost-west richting.

Geluidsschermen op de Noorderbrug - foto Fred Berghmans

Impuls voor leefbaarheid

De aanlanding van de Noorderbrug is richting noordwesten verlegd. Hierdoor zijn de voorheen drukke Fronten, Staten- en Hertogsingel verkeersluwer geworden en is de luchtkwaliteit in grote delen van Maastricht verbeterd. In wijken waar door de nieuwe verkeersstructuur verkeer is toegenomen, is maatwerk geleverd om hinder te verminderen. Zo is geluidsarm asfalt aangelegd, zijn geluidsschermen geplaatst en een deel van de omliggende woningen voorzien van dubbel glas.

Sphinxkwartier anno 2019 - foto Fred Berghmans

Ruimte voor het Sphinxkwartier

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug is de binnenstad als het ware vergroot. Aan de zuidkant van de Noorderbrug is ruimte vrijgekomen voor de doorontwikkeling van het Sphinxkwartier. De nieuwe, jonge wijk heeft nu een aantrekkelijke entree en is beter bereikbaar. De levendigheid in het gebied is hierdoor versterkt en Maastricht heeft een heel nieuwe wijk aan de stad toegevoegd. Een wijk met volop ruimte voor cultuur, innovatie, retail, horeca en wonen.

Frontenpark vanuit de lucht - foto Aron Nijs

Impuls voor het Frontenpark

Het Noorderbrugtracé heeft de oude vestingwerken in de Lage Fronten in ere hersteld. De Lage en Hoge Fronten zijn nu via een droge gracht onder de Cabergerweg verbonden tot het ruim twintig hectare grote Frontenpark. Het Frontenpark is sinds de zomer van 2019 open en de tegenhanger van het stadspark aan de zuidzijde van de binnenstad. Het Frontenpark heeft een ruwe, ruige uitstraling. Met volop ruimte voor evenementen, flora en fauna én cultureel erfgoed.

Noorderbrugtracé anno 2016 - foto Aron Nijs

Projectbudget

De aanleg van het Noorderbrugtracé werd gefinancierd door Rijk, provincie Limburg en gemeente Maastricht. Strukton Civiel Projecten B.V. voerde het werk uit. Het totale projectbudget bedroeg 168 miljoen euro, inclusief voorbereidingskosten zoals de aankoop van terreinen en diverse onderzoeken.

Mijlpalen Noorderbrugtracé:

 • Maart 2013: bestemmingsplan vastgesteld
 • Januari 2013: verkeersontwerp gereed
 • Maart 2014: start aanbesteding
 • 8 juli 2015: ondertekening contract door Strukton Civiel Projecten B.V.
 • September 2016: start uitvoering
 • Oktober 2016: officiële kick-off Noorderbrugtracé
 • 7 augustus 2017: start inschuifoperatie Noorderbrug
 • 21 augustus 2017: inschuifoperatie afgerond
 • 21 augustus 2017: hoofdrijbanen Noorderbrug in gebruik
 • April 2018: ingebruikname knoop Boschpoort (nieuwe op- en afrittenrichting centrum)
 • Juli 2018: ingebruikname fietspad Noorderbrug
 • 13 Juni 2019: oplevering Noorderbrugtracé
 • 26 juni 2019: opening Frontenpark

 

Noorderbrugtracé in beeld

Van voorbereiding tot en met oplevering

Duizenden foto’s zijn er genomen tijdens de aanleg van het Noorderbrugtracé. Vanuit de lucht, vanaf de grond, op en onder de Noorderbrug. De meest spectaculaire foto’s werden gemaakt tijdens de inschuifoperatie en het feest daarna: de Noorderbrugparade.