Luchtfoto april 2015 - fotograaf Aron Nijs

Planontwikkeling

Van visie naar uitvoering

Belvédère Maastricht is een omvangrijk en langdurig project en betreft de ontwikkeling van een compleet, uitgestrekt stadsdeel in het noordwesten van Maastricht. Door de aanleg van een nieuwe verkeersstructuur is het bruisende Sphinxkwartier ontstaan. Een nieuwe stadswijk die direct verbonden is met Het Bassin en de achterliggende gebieden: het Frontenpark en Het Radium.

Eiffelgebouw voor renovatie - fotograaf Jonathan Vos

Het antwoord van de Sphinx

De kiem voor verandering werd in 2003 door Belvédère WOM in samenwerking met PALMBOUT Urban Landscapes vastgelegd in het Masterplan Belvédère. Als gevolg van de wereldwijde economische crisis (2008) werd het Masterplan in de daaropvolgende jaren aangepast. Omvangrijke nieuwbouwplannen sneuvelden en de focus verschoof naar hergebruik van karakteristieke complexen met een nadruk op culturele functies. De nieuwe ambities werden vastgelegd in het raadsdocument ‘Het antwoord van de Sphinx’, dat sinds 2013 leidend is.

Sphinxkwartier anno nu - fotograaf Fred Berghmans

Maatschappelijk rendement

Dankzij de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé (2016-2019) stroomt verkeer ongehinderd door. Het voormalige (Sphinx)fabrieksterrein rondom de Boschstraat is tegenwoordig een bruisend stadsdeel met het iconische Eiffelgebouw als middelpunt. Nieuw ondernemerschap, kennis, cultuur en stads wonen ontmoeten elkaar hier in een 24 uurseconomie. Aan de rand van het Sphinxkwartier zijn de Lage en Hoge Fronten via een ‘droge gracht’ verbonden tot het ruim twintig hectare grote Frontenpark. Het Frontenpark is een tegenhanger van het gepolijste stadspark aan de zuidkant van de binnenstad. Niet alleen qua ligging, maar ook qua uitstraling. Met volop ruimte en aandacht voor evenementen, flora, fauna én cultureel erfgoed.

Landbouwbelang - fotograaf Fred Berghmans

Toekomstige meerwaarde(s)

Het Sphinxkwartier ademt een grootstedelijke sfeer. Hier kan de dynamiek van de binnenstad zich uitbreiden en de toeristische druk worden verspreid. Een grote opgave voor de komende jaren is het verbeteren van de bereikbaarheid én het terugdringen van autoverkeer. Uitbreiding van de ‘wandelstad’ is niet alleen belangrijk voor het Sphinxkwartier: ook Het Bassin profiteert daarvan. De komende jaren wordt hier verder geinvesteerd in het Landbouwbelang en fabrieksterrein Sappi-Zuid ontwikkeld.

Het Radum - fotograaf Fred Berghmans

Ruimte voor actuele opgaven

Het Frontenpark biedt ruimte om tegemoet te komen aan actuele (milieu)opgaves zoals biodiversiteit, hittestress en wateroverlast. Hier is plek voor spontane initiatieven, evenementen, sport en beweging.  Door wandelpaden en fietsroutes te verknopen met het (Eu)regionale landschap is uitbreiding van het toeristische profiel mogelijk. Die kansen liggen er ook binnen voormalige fabriekslocatie ‘Het Radium’ waar zich inmiddels meerdere (re)creatieve ondernemingen hebben gevestigd. Hier hebben bedrijven via de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug een rechtstreekse verbinding met de snelweg en worden ze aan de stad gebonden.

Belvédère in beeld

Bekijk onze uitgebreide fotocollectie

Dankzij onze fotografen Fred Berghmans, Jonathan Vos en Aron Nijs beschikken we over een uitgebreide fotocollectie. Bekijk hoe Belvédère Maastricht van verwaarloosd stadsdeel is veranderd in een gebied waar volop wordt gewerkt aan de toekomst.