Sappi-Zuid - fotograaf Fred Berghmans

Verder investeren in het Sphinxkwartier

Ontwikkelingen Sappi Zuidwest
Update 7 januari 2021

Donderdag 7 januari 2021 hebben Sappi Maastricht en Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) van de gemeente Maastricht de overeenkomst gesloten die de verkoop van het zuidwestelijk deel van het terrein van de Maastrichts papierfabriek aan de WOM definitief beklinkt. De board van Sappi en de Maastrichtse gemeenteraad hebben al eerder ingestemd met deze aankoop (oktober 2020). Momenteel bevindt zich op dit deel van het Sappiterrein onder andere een parkeerplaats van Sappi (tegenover Lumière Cinema). De aankoop biedt de kans om de Maasboulevard door te trekken richting Fransensingel zodat zowel de Bassinbrug als Boschstraat autoluwer worden.

Sappi Zuidwest - artists impression

Kansen voor het Sphinxkwartier en Bassin

De aankoop van dit zuidwestelijk deel van de Sappifabriek maakt het mogelijk om het Sphinxkwartier (nog) beter aan te sluiten op de binnenstad. Door het verlengen van de Maasboulevard om Lumière Cinema, Bureau Europa en Muziekgieterij heen, wordt het Sphinxkwartier autoluwer en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. De binnenstad van Maastricht rekken we op richting noorden waardoor Het Bassin aan de noordkant kan worden afgebouwd. Zie de artist impression hierboven voor een mogelijke invulling.

Landbouwbelang - fotograaf Fred Berghmans

Landbouwbelang

Het kopen van een deel van de Sappifabriek heeft ook effect op de ontwikkeling van de locatie Landbouwbelang. Zo kunnen er op deze plek meer m2 worden gebouwd en mag er straks ook gewoond worden. Deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de tender die momenteel voor de locatie Landbouwbelang wordt voorbereid. In de tender is er verder onder andere ook aandacht voor duurzaamheid en groen. Een belangrijke voorwaarde is ook dat het gebied voor iedereen toegankelijk blijft, dat er een verbinding met de Maas wordt gemaakt en dat er aantrekkelijke publieke functies op de begane grond (‘maaiveld’) komen.

Sappi vanaf de Maasboulevard - fotograaf Fred Berghmans

Investering in Sappi Maastricht

Sappi Maastricht, gespecialiseerd in het maken van grafisch gecoat papier, maakt al 170 jaar (sinds 1850) papier aan de Maas in Maastricht. Door de wereldwijde digitalisering van communicatie krimpt de markt voor grafisch papier. Om te overleven in deze krimpende markt en de continuïteit en werkgelegenheid te waarborgen, is Sappi Maastricht drie jaar geleden gestart met de omschakeling naar luxe verpakkingskartons. Deze activiteit vindt met name plaats aan de noordzijde van het bedrijfsterrein. De verkoop van het zuidwestelijk deel maakt het voor Sappi mogelijk om te investeren in de toekomst door verbetering van de interne logistiek en verduurzaming van het productieproces.

Begrenzing Sappi Zuidwest - luchtfoto Aron Nijs

Planning komende jaren

Sappi zal haar activiteiten op het verkochte terrein verplaatsen naar het resterende Sappiterrein en pleegt hierbij ook een deel nieuwbouw. Voor de aanvraag van benodigde vergunningen, de interne verhuizingen en voorbereidingen voor het opleveren van de verkochte terreinen en gebouwen schatten ze in ongeveer twee jaar nodig te hebben. Tegelijkertijd treft Belvédère WOM voorbereidingen voor de verlenging van de Maasboulevard, de te realiseren woningbouw en het doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedures. Streven is om de nieuwe weg na ongeveer twee jaar aan te kunnen leggen. De woningbouw volgt naar verwachting in 2025/2026.