Locatie Landbouwbelang vanaf de Maas

Locatie Landbouwbelang krijgt brede mix van wonen, kunstonderwijs, horeca en openbare groene ontmoetingsplekken

23 mei 2023

Dinsdagmiddag 23 mei 2023 heeft wethouder Stadsontwikkeling Frans Bastiaens namens de gemeente Maastricht bekend gemaakt dat de tenderprocedure voor de locatie Landbouwbelang aan de Maas in Maastricht succesvol is afgerond. De aanbesteding wordt gegund aan het consortium van Maastrichtse ontwikkelaar RO groep, Belgische ontwikkelaar Vestio en Group Machiels. Het consortium heeft gewonnen op basis van het ontwerp, programma en bieding die allen positief beoordeeld zijn op basis van de randvoorwaarden en wensen uit de door gemeente Maastricht opgestelde visie en het programma van uitgangspunten.

Frits Palmboom, voorzitter beoordelingscommissie: ‘Het is de indieners gelukt om een nieuw beeldmerk aan de stad toe te voegen, dat architectonisch, stedenbouwkundig en op duurzaamheidsvlak vernieuwend en onderscheidend is. Een plan dat bovendien een prominente plaats geeft aan het herbestemmen van het bestaande industrieel erfgoed. En dat met de Toneelacademie en het Conservatorium van Zuyd Hogeschool een cultureel-educatieve trekker van bovenregionaal niveau toevoegt aan het Sphinxkwartier. ‘

Een brede mix

Binnen het nieuwe plan ontstaat ca. 30.000 m2 aan functies, waarvan ca. 2/3 is bestemd voor wonen. De woningtypes variëren van studio’s (huur) tot ruime appartementen (koop) en bedienen daarmee een brede doelgroep. De overige m2 worden ingevuld door de Toneelacademie en het Conservatorium van Hogeschool Zuyd. Daarnaast is in het plan ook ruimte voorzien voor horeca en een functie gericht op sport & gezondheid. Het wordt openbaar gebied, op een spannende wijze verbonden met de Maas, waarbij het straks voor iedereen mogelijk is om de locatie rondom, door en op de bebouwing te verkennen. De daken van de bestaande bouw krijgen groene pleinen en een wandelpad dat leidt naar een uitkijkpunt op één van de kranen op de kade. Het hart van het plan is een openbare passage die tegelijkertijd dienst doet als forum voor de podiumkunsten van Zuyd.

Locatie Landbouwbelang vanaf Het Bassin

Over architect en ontwerp

Het ontwerp is van de hand van het prijswinnende architectenbureau Tuñon y Albornoz uit Madrid in samenwerking met Dhoore-Vanweert Architecten uit Hasselt, ondersteund door Jaspers-Eyers. Het ontwerp is gebaseerd op de benadering van de plek als overgang tussen de traditionele bouwstijl en skyline van de binnenstad met haar kenmerkende (kerk)torens en de grotere (voormalig) industriële volumes in het Sphinxkwartier. De basis van het ontwerp bestaat uit de herbestemming van de originele bebouwing van het Landbouwbelang uit 1939. De later toegevoegde kleihallen maken plaats voor nieuwbouw in de vorm van drie torens die de voor Maastricht typerende (kerk)torens die boven het dakenlandschap uitrijzen in herinnering brengen. De karakteristieke kranen op de kade blijven behouden, de letters LANDBOUWBELANG op de zuidgevel worden hersteld, een oude grijper uit de Kleihal wordt behouden en er wordt street art teruggebracht. Het plan bevat een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en is voorzien van deelmobiliteit. Het gehele plan wordt via de duurzame oplossing aquathermie verwarmd en verkoeld.

Wethouder Frans Bastiaens: ‘We zijn twee jaar geleden gestart met de tender voor de locatie Landbouwbelang. Met deze voor Maastricht vernieuwende vorm van aanbesteden wilden we de markt uitdagen ons te verrassen. De wereld zag er toen wel nog anders uit. We zijn dan ook blij dat we de tender nu succesvol kunnen afronden. Met een invulling die recht doet aan deze unieke locatie en perfect aansluit bij het Sphinxkwartier. Hoogwaardige architectuur, omvangrijke herbestemming van erfgoed en een mooie combinatie van wonen, cultuuronderwijs van Zuyd en vernieuwende ontmoetingsplekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Een nieuwe toekomst tekent zich nu af. Het betekent ook dat we straks afscheid nemen van de vrijplaats die de locatie jarenlang markeerde. Met de initiatieven van de vrijplaats zijn we in gesprek om te kijken naar alternatieve plekken’.

Toneelacademie en Conservatorium van Zuyd

Met de herhuisvesting van de Toneelacademie en het Conservatorium neemt Zuyd een stap die al jaren richting het Sphinxkwartier verkend werd. “De voorliggende propositie doet ons inziens volledig recht aan zowel de locatie, het Sphinxkwartier als het onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd geraakt dat dit plan onze studenten een moderne onderwijslocatie biedt die het bestaande erfgoed naadloos verbindt met de eisen die aan hedendaags kunstonderwijs worden gesteld. De mogelijkheid van wonen voor studenten binnen het plan, contact met inwoners en publiek uit Maastricht en de nabijheid van de andere culturele instellingen in het Sphinxkwartier versterken dit”, aldus Mare de Groot, directeur Podiumkunsten.

Ook André Postema, per 1 juni 2023 voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool, is verheugd over de locatie: “Toneelacademie Maastricht en Conservatorium Maastricht spelen een cruciale rol in het culturele profiel van onze stad en provincie. Daar hoort passende, toegankelijke, zichtbare en toekomstbestendige huisvesting bij. Met de propositie Landbouwbelang aan de Maas hebben we een unieke mogelijkheid om de podiumkunsten van Maastricht en het onderwijs dat daaraan ten grondslag ligt naar een hoger plan te brengen.”

Planning en vervolg

Wanneer de procedures volgens planning verlopen kan de bouw naar verwachting starten medio 2025. De bouwperiode bedraagt dan ca. 2 jaar.