Luchtfoto zomer 2019 - fotograaf Aron Nijs

Over Belvédère Maastricht

Het project Belvédère Maastricht is een grote gebiedsontwikkeling in het noordwesten van Maastricht. Een gebied van bijna 300 hectare groot, dat zich uitstrekt van Het Bassin in de Maastrichtse binnenstad tot aan de grens met België bij Smeermaas. Een gebied vol (oude) industrie, maar ook met oude vestingwerken en bijzondere natuur. Al sinds de eeuwwisseling wordt gewerkt aan de herstructurering van dit bijzondere deel van Maastricht. 

De mondiale crisis (2008) was een keerpunt voor Belvédère Maastricht. Het volle vastgoedprogramma werd vervangen door een visie met meer ruimte voor tijdelijkheid, experiment, creativiteit, groen en herbestemming van industrieel erfgoed. Het ambitiedocument ‘Het antwoord van de Sphinx’ beschrijft deze nieuwe kijk op de gebiedsontwikkeling.

Sphinxkwartier en Het Bassin - fotograaf Fred Berghmans

Van kleur verschoten

We zijn ruim een decennium verder en we mogen concluderen dat het gebied volledig van kleur is verschoten. Het monumentale Eiffelgebouw aan de Boschstraat is een levendig complex waar mensen wonen, werken en studeren. De aanlanding van de Noorderbrug is verlegd en rondom het iconische Eiffelgebouw ontwikkelt het nieuwe stadsdeel Sphinxkwartier zich tot een cultuur- en uitgaanscentrum met grootstedelijke inslag. Met het Frontenpark als ruwe en ruige achtertuin. De ontwikkelingen binnen Belvédère gaan de komende jaren volop verder. Bijvoorbeeld met de doorontwikkeling van het Frontenpark en Het Radium, de ontwikkeling van ‘Sappi-Zuid’ in combinatie met het Landbouwbelang. 

Sphinxkwartier - fotograaf Jonathan Vos

Sjiek, Sjoen & Sjore

Het Sphinxkwartier heeft een stadse context, waar het naast ‘Sjiek & Sjoen’ ook mag schuren (‘Sjiek, Sjoen & Sjore’). De uitstraling is internationaal en kent qua architectuur een samenspel van stadsvernieuwing en architectonisch/industrieel erfgoed. Ontmoetingen en dwarsverbanden spelen een grote rol. In het Sphinxkwartier ligt de nadruk op herbestemmen, tijdelijke en permanente functies, flexibiliteit, geleidelijke transformatie, duurzaamheid en co-creatie. Geloof in de toekomst, durf om te investeren in een organische transformatie en ontvankelijkheid tekenen Belvédère Maastricht. In historische zin heeft dit stadsdeel altijd een grote rol gespeeld voor de ontwikkeling van de stad Maastricht. Daar hoort nu ook de toekomst bij: die ligt in het nieuwe Sphinxkwartier.

Belvédère in beeld

Bekijk onze uitgebreide fotocollectie

Dankzij onze fotografen Fred Berghmans, Jonathan Vos en Aron Nijs beschikken we over een uitgebreide fotocollectie. Alle foto's kunt u bekijken via Flickr Belvédère Maastricht.