Het Retailpark Belvédère is optimaal zichtbaar - luchtfoto: Aron Nijs

Retailpark Belvédère

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug is er ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van het Retailpark Belvédère.

Aan de Belvédèrelaan ontstaat de komende jaren een concentratie van perifere, grootschalige detailhandel die zich richt op de doelgroep uit Maastricht en omstreken. Het retailpark is door de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé optimaal zichtbaar en goed bereikbaar vanuit alle richtingen. Voor voetgangers en fietsers sluit het retailpark sluit straks via het Frontenpark/Noorderbrug aan op de kop van de Boschstraat, Sphinxkwartier en binnenstad. Deze verbinding is al deels aangelegd.

Twee bouwmarkten, zes woonwinkels

Met de GAMMA en Praxis hebben zich inmiddels twee grote bouwmarkten op het Retailpark Belvédère gevestigd. Naast de GAMMA  openden medio 2020 zes woonwinkels de deuren in één gedeeld gebouw. Het gaat om Leen Bakker, Beter Bed, Beddenreus, Kwantum, JYSK en Carpetright.

Stand van zaken 

Om uiteindelijk een goed en kansrijk perspectief te hebben voor de toekomst is concentratie van winkels, voldoende omvang en een brede branchering van belang. Naast de bouw- en woonwinkels moeten zich onder andere ook bruin- en witgoedwinkels, sportwinkels en leisure kunnen vestigen op deze retaillocatie. De uitbreiding van het retailpark is voorzien direct langs het nieuwe Noorderbrugtracé en langs de Fort Willemweg met een grote centrale parkeervoorziening in het midden.

Raad van State 
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is in 2019 door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor het retailpark vastgesteld. Tegen deze vaststelling liep een beroepsprocedure bij de Raad van State. Op 27 oktober 2021 heeft de Raad van State een einduitspraak gedaan en is het bestemmingsplan op op een aantal onderdelen vernietigd. Hierdoor kan het plan op dit moment niet volgens de gewenste uitgangspunten kan worden uitgevoerd. 

Nieuw bestemmingsplan 'on hold'
De einduitspraak van de Raad van State richt zich niet op de inhoud van het bestemmingsplan maar tegen de wijze hoe een en ander juridisch is verwerkt in het bestemmingsplan en de bijbehorende beleidsregels.

Omdat de doelstellingen en uitgangspunten voor het retailpark op deze locatie nog steeds onveranderd zijn, heeft het college besloten om een nieuwe bestemmingsplanprocedure op te starten.  Lopende dit proces zijn we geconfronteerd met vernieuwde stikstofwetgeving. De mogelijke gevolgen hiervan voor het Retailpark worden nu eerst in kaart gebracht. In afwachting daarvan worden de plannen voorlopig 'on hold' gezet. Mochten de plannen worden voortgezet dan zal bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan rekening gehouden met  de einduitspraak van de Raad van State. 

impressie Retailpark Belvédère
Impressie van de beoogde uitbreiding van het Retailpark Belvédère. Aan de rechterkant het nieuwe Noorderbrugtracé en in het midden aan de Fort Willemweg het centrale parkeerterrein.