Het Retailpark Belvédère is optimaal zichtbaar - luchtfoto: Aron Nijs

Retailpark Belvédère

De verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug heeft ruimte gecreëerd voor de  realisatie van het Retailpark Belvédère.

Aan de Belvédèrelaan is de afgelopen jaren een concentratie van perifere, grootschalige detailhandel ontstaan die zich richt op de doelgroep uit Maastricht en omstreken. Dit retailpark is door de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé optimaal zichtbaar en goed bereikbaar vanuit alle richtingen. 

Twee bouwmarkten & zes woonwinkels

Het Retailpark Belvédère kent met de GAMMA en Praxis twee grote bouwmarkten. In het zuidelijk deel aan de Belvédèrelaan openden medio 2020 aanvullend zes woonwinkels de deuren in één gedeeld gebouw. Het gaat om Leen Bakker, Beter Bed, Beddenreus, Kwantum, JYSK en Carpetright.

Stand van zaken mei 2023 - geen verdere ontwikkeling 

Het was oorspronkelijk de  bedoeling om  het retailpark verder uit te breiden.  Naast de huidige bouw- en woonwinkels moesten zich onder andere ook bruin- en witgoedwinkels, sportwinkels en leisure gaan vestigen op deze retaillocatie. 

Stikstof 
Op basis van de nieuwe regelgeving en jurisprudentie rondom stikstof is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het retailpark de komende jaren verder uit te breiden. De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat er op basis van de huidige stikstofnormen veel minder programma gerealiseerd kan worden dan oorspronkelijk was voorzien. Daardoor is het niet mogelijk om binnen de door de gemeenteraad vastgestelde (financiële) kaders het retailpark verder te ontwikkelen. 

Verder ontwikkeling stopgezet
Het college van B&W heeft daarom op 9 mei 2023 besloten  tot het beëindigen van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de vervolgfase van het Retailpark Belvédère en het stopzetten van de verwerving van eigendommen van derden die voor de realisatie van het Retailpark nodig waren. De gemeenteraad is hierover op 10 mei 2023 per brief geïnformeerd.

Hoe verder?
Het is nu als eerste van om de nieuwe kansen voor het gebied af te wegen. Zowel voor de korte als lange termijn. Daarbij vanzelfsprekend rekening houdend met onder andere de nieuwe stikstofnormen en bestaande eigendomsposities.  Daarbij worden ook andere actuele thema’s zoals bijvoorbeeld bouwkosten en marktomstandigheden meegenomen.  Dit proces wordt de komende tijd opgestart.