Het Retailpark Belvédère is optimaal zichtbaar - luchtfoto: Aron Nijs

Retailpark Belvédère

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug is er ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van het Retailpark Belvédère.

Aan de Belvédèrelaan ontstaat de komende jaren een concentratie van perifere, grootschalige detailhandel die zich richt op de doelgroep uit Maastricht en omstreken. Het retailpark is door de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé optimaal zichtbaar en goed bereikbaar vanuit alle richtingen.

Twee bouwmarkten, zes woonwinkels

Met de GAMMA en Praxis hebben zich inmiddels twee grote bouwmarkten op het Retailpark Belvédère gevestigd. Naast de GAMMA  openden medio 2020 zes woonwinkels de deuren in één gedeeld gebouw. Het gaat om Leen Bakker, Beter Bed, Beddenreus, Kwantum, JYSK en Carpetright.

Planologische procedure vervolgfase

Tussenuitspraak Raad van State

Om uiteindelijk een goed en kansrijk perspectief te hebben voor de toekomst is concentratie van winkels, voldoende omvang en een brede branchering van belang. Naast de bouw- en woonwinkels moeten zich onder andere ook bruin- en witgoedwinkels, sportwinkels en leisure kunnen vestigen op deze retaillocatie. De uitbreiding van het Retailpark is voorzien direct langs het nieuwe Noorderbrugtracé en langs de Fort Willemweg met een grote centrale parkeervoorziening in het midden.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is in 2019 door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor het Retailpark vastgesteld. Tegen deze vaststelling loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. In augustus 2020 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. De gemeente is gevraagd om in het bestemmingsplan een beperkt aantal 'technische' aanpassingen door te voeren. Vanwege deze zogenaamde 'bestuurlijke lus' zijn zowel de regels, de verbeelding, de toelichting en de beleidsregels aangepast.

De planologische procedure voor de vervolgfase loopt - Luchtfoto: Aron Nijs

Bestemmingsplan Retailpark Belvédère

Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van Maastricht heeft op 9 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Retailpark Belvédère’ gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigde bestemmingsplan is opgestuurd naar de Raad van State en het is nu wachten op een uitspraak. Vanaf het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is kan de realisatie starten. De totale ontwikkeling zal naar verwachting 4 tot 5 jaar in beslag nemen.

impressie Retailpark Belvédère
Impressie van de beoogde uitbreiding van het Retailpark Belvédère. Aan de rechterkant het nieuwe Noorderbrugtracé en in het midden aan de Lage Frontweg het centrale parkeerterrein.