Historische foto van de Lage Fronten - foto RHCL

Geschiedenis Hoge en Lage Fronten in vogelvlucht

De Hoge en Lage Fronten zijn onderdeel van de vestingwerken in Maastricht-West. In de volksmond ook wel bekend als de ‘Wèrreke’. De vestingwerken werden in fasen gebouwd, vanaf de 17de tot en met de eerste helft van de 19de eeuw. Vlak na afbouw van de vestingmuren in de Lage Fronten werd de vestingstatus van Maastricht opgeheven (1867). Een groot deel van de stadspoorten en vestingmuren werden gesloopt om groei van de stad mogelijk te maken.

19de eeuw: industrie in de Lage Fronten

Na opheffing van de vestingstatus werden grote delen van de Lage Fronten hergebruikt en ingericht als overslaghaven. Aan de Frontensingel kwam een compleet spoorwegemplacement met station. Het station Maastricht-Boschpoort is intussen verdwenen, maar resten van de spoorrails zijn nog altijd zichtbaar in de Lage Fronten. Het industrieverleden kan ook zichtbaar zijn in de ondergrond en het is niet uitgesloten dat wandelaars resten van industrieel afval aantreffen.

Natuur kreeg vrij spel in de Lage Fronten - fotograaf Fred Berghmans

20ste eeuw: uit ‘t oog, uit ‘t hart

In de loop van de 20ste eeuw raakten de Lage Fronten in verval. De bouw van de Noorderbrug in de jaren 80 van de twintigste eeuw was de nekslag. Door de toename van verkeer op de Frontensingel, Statensingel en Cabergerweg verslechterde de bereikbaarheid van de Lage Fronten. Bewoners verloren het gebied uit ’t oog. In de daaropvolgende jaren veranderden de Lage Fronten in een gebied waar vooral zwervers en verslaafden tijd doorbrachten. Met als nadeel dat op vrij grote schaal (vervuild) afval werd gedumpt in de Lage Fronten. Maar de verwaarlozing had ook een voordeel: flora en fauna hadden vrij spel.

De vestingmuren in de Lage Fronten zijn geconsolideerd - fotgraaf Fred Berghmans

21ste eeuw: Frontenpark

Van 2015 tot en met 2019 zijn de Lage Fronten onder handen genomen. Zo zijn de vestingmuren hersteld om verder verval tegen te gaan en heeft het Centrum voor Milieu- en Natuur Educatie (CNME) het ecologisch beheer opgepakt. Onder de Cabergerweg is een 120 meter lange onderdoorgang gerealiseerd die Hoge en Lage Fronten weer met elkaar verbindt, net als vroeger. Dankzij de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé is de verkeersdrukte op de omliggende wegen fors afgenomen. Zowel de Hoge als Lage Fronten zijn weer goed bereikbaar. Vanaf het Sphinxkwartier wandelen omwonenden en bezoekers nu via het Frontenpark in één keer door richting Lambertuskerk aan het Koningin Emmaplein. Oftewel: #wandelevaanLambèrtotLumière.

Frontenpark in beeld

Bekijk onze uitgebreide fotocollectie

Dankzij onze fotografen Fred Berghmans en Jonathan Vos beschikken we over een uitgebreide collectie foto's van het Frontenpark. Via de verschillende albums kunt u bekijken hoe de vestingmuren zijn onder handen zijn genomen om verder verval tegen te gaan en hoe de droge gracht onder de Cabergerweg is uitgegraven en gebouwd.