Wonen Sphinxkwartier

Woningbouw in het Sphinxkwartier

In het bruisende Sphinxkwartier wordt geleefd, gewerkt én gewoond. In het naastgelegen stadsdeel Lindenkruis is de woningbouw afgerond. Maar de komende jaren gaat de bouw volop verder: circa 700 nieuwe woningen en appartementen worden gerealiseerd op het terrein bij het iconische Eiffelgebouw. De woningbouw geeft een nieuwe impuls aan het Sphinxkwartier en is een volgende fase in de transformatie van industriegebied tot volwaardig stadsdeel.

Sphinx-Zuid

In het najaar van 2018 is de eerste fase van woningbouw begonnen. Op het zuidelijke deel van het Sphinxterrein bouwen verschillende ontwikkelaars een mix van appartementen en grondgebonden woningen. Opdrachtgevers zijn Sphinx Zuid B.V. (Wonen in het Sphinxkwartier) en de CPO projecten Sphinxtuin, Parkwoningen en Les Mouleurs. Voor aanvang van de woningbouw zijn eerst ondergrondse parkeervoorzieningen gerealiseerd.

Wonen in het Sphinxkwartier - fotograaf Fred Berghmans

Wonen in het Sphinxkwartier

Onder de noemer ‘Wonen in het Sphinxkwartier’ ontwikkelen 3W Real Estate en RO Groep 380 nieuwe woningen op het zuidelijke deel van het Sphinxterrein. Daar horen grondgebonden woningen bij en appartementen die in omvang variëren tussen 50 en 150 m2.  Qua architectuur refereren zowel de woningen als appartementen aan het industriële verleden van het Sphinxkwartier. Kijk voor meer informatie op www.woneninhetsphinxkwartier.nl. Meer interesse in huren? Kijk dan op www.hureninsphinxzuid.nl of huren in Amonet.

CPO-project Parkwoningen - fotograaf Fred Berghmans

Parkwoningen

In samenwerking met architect Mathieu Bruls en Urbannerdam zijn vijf zogenaamde 'parkwoningen' gebouwd op het zuidelijke Sphinxterrein. De parkwoningen zijn een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en kopers ontwierpen hun eigen plattegrond voor de drie etages tellende woningen. Bij een enkele woning is een vierde etage toegevoegd. De woningen hebben elk een eigen tuin die grenst aan een gemeenschappelijke tuin die wordt gedeeld met de CPO-projecten Sphinxtuin en Les Mouleurs.

CPO projecten Sphinxtuin, Parkwoningen en Les Mouleurs

De complexen Sphinxtuin, Parkwoningen en Les Mouleurs zijn uniek voor Maastricht. CPO is een afkorting van ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ en staat voor een innovatieve ontwikkel- en bouwvorm. Bewoners houden vanaf het begin de regie over hun project en selecteren zelf zowel de architect als aannemer. De projecten zijn door de bewoners volledig voorgefinancierd.

CPO-project SphinxTuin - fotograaf Fred Berghmans

Sphinxtuin

Het complex Sphinxtuin is gebouwd in een U-vorm, met de open kant richting oosten. Groen staat centraal in de uitvoering. Niet alleen door de kleur van de bakstenen, maar ook door toepassing van verticale tuinen die de muren bedekken en duurzame materiaalkeuzes. Het complex is dan ook energieneutraal. De centrale tuin wordt gedeeld met de bewoners van de parkwoningen en tegenoverliggend CPO project Les Mouleurs. Sphinxtuin is ontworpen door architect Mathieu Bruls. De eerste bewoners zijn intussen verhuisd.

CPO-project Les Mouleurs - fotograaf Fred Berghmans

Les Mouleurs

De naam is een eerbetoon aan de mallenmakers en arbeiders van de voormalige Sphinxfabrieken. Les Mouleurs grenst aan de Andrieskapel én de centrale tuin die wordt gedeeld met de bewoners van de parkwoningen en Sphinxtuin. Samen met architecten Humblé, Martens en Willems Architecten hebben de bewoners gekozen voor een langwerpig grondplan met veel ramen en lichtinval. Ook bij les Mouleurs is er ruimschoots aandacht voor duurzaamheid.

Loft in het Eiffelgebouw - fotograaf Jonathan Vos

Industriële lofts in het Eiffelgebouw

In het iconische Eiffelgebouw zijn aan zowel de noord- als zuidkop in totaal zestien lofts gerealiseerd, variërend in grootte van 100 tot 150 m2. De lofts bevinden zich op de twee bovenste etages en bewoners hebben toegang tot een eigen dakterras. Inmiddels zijn alle lofts uitgegeven in erfpacht.

Woningbouw in het Sphinxkwartier - fotograaf Fred Berghmans

Vooruitblik Sphinx Noord

Naar verwachting gaat vanaf 2024 de woningbouw op het Sphinxterrein verder. Het huidige parkeerterrein – P-Sphinx - verdwijnt en ondergronds wordt een parkeergarage voor bewoners en bezoekers gerealiseerd.  Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt de parkeercapaciteit elders tijdelijk uitgebreid zodat parkeergelegenheid voor het Sphinxkwartier en de binnenstad op peil blijft.

Woningbouw in beeld

Bekijk ons fotoalbum

Fotograaf Fred Berghmans brengt de voortgang van de woningbouw in het Sphinxkwartier regelmatig voor ons in beeld. Bekijk het fotoalbum via onze Flickrpagina.