Maagdendries - foto Fred Berghmans

Werk aan de Maagdendries

In de afgelopen jaren is flink aan de weg getimmerd rondom de Maagdendries. Nu de grootste bouwwerkzaamheden achter de rug zijn, is het de hoogste tijd om de Maagdendries, Achter de Barakken en het Lindenkruis aan te pakken.

update mei 2024

Uitvoering van mei tot en met oktober 2024   

Den Ouden Infra gaat het werk uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden duren de hele maand mei. Dan worden er bijvoorbeeld proefsleuven gegraven. Vanaf maandag 3 juni tot en met donderdag 4 juli wordt gewerkt aan de Maagdendries en het Lindenkruis. Na de bouwvak wordt er vanaf 12 augustus gewerkt aan Achter de Barakken. 

Er wordt gewerkt tot en met oktober 2024. Dat is een lange periode, maar dit komt omdat er altijd één rijbaan beschikbaar moet zijn voor auto- en busverkeer.

Omleidingen

Bussen 

Bussen blijven vanaf de Boschstraat via Achter de Barakken en Maagdendries richting de Frontensingel en Statensingel rijden. Bussen richting het centrum rijden een omleidingsroute via de Statensingel, Frontensingel en de Boschstraat. Op evenementendagen (zoals tijdens het Preuvenemint en op Belgische en Duitse feestdagen) wordt er niet gewerkt en rijden de bussen in beide richtingen via de Maagdendries hun normale route om zo min mogelijk vertraging op te lopen.

Auto’s 

In de verschillende fases van het werk zijn er omleidingen voor autoverkeer dat komt uit het Lindenkruis of Bogaardenstraat. Dit wordt op straat met borden aangegeven. De aannemer zorgt voor tijdige informatie naar bewoners. 

Fietsers

Fietsers kunnen niet over de Maagdendries en Achter de Barakken fietsen. Zij moeten omfietsen door de Capucijnenstraat en/of de Dr. Frans Fouquetstraat.

Voetgangers

Voor voetgangers blijven de Maagdendries en Achter de Barakken toegankelijk.

In kaart gebracht

Klik hier voor de ontwerptekening en klik hier als u meer wilt weten over de bereikbaarheid en fasering.  

 

Voorkeursvariant bewoners

De straat wordt anders ingericht. Samen met een groep buurtbewoners is gekeken naar een nieuw ontwerp voor de straat. De voorkeursvariant van de bewoners voeren we uit. De Maagdendries krijgt een middenberm met een aantal bomen. Hierbij houden we rekening met de bussen, dus de bomen worden smal en hoog. De verwachting is dat automobilisten zich beter houden aan de maximale snelheid van 30 km/uur met een middenberm. Het zebrapad bij de Andriespoort komt terug op dezelfde plek. De boombakken van de Maagdendries komen terug op een andere plaats in de buurt. 

Achter de Barakken en Lindenkruis 

Tegelijk met de Maagdendries wordt er ook groot onderhoud uitgevoerd aan Achter de Barakken en het Lindenkruis. In Achter de Barakken wordt het asfalt vernieuwd en de aanwezige fietsstroken worden verbreed. Op het Lindenkruis wordt de bovenste laag asfalt vernieuwd en worden de restanten van de voormalige bushalte verwijderd. Op deze locatie komt een aangewezen plek voor laden en lossen door pakketdiensten en kunnen taxibusjes stoppen om mensen in- en uit te laten stappen. Op de kruising met de Capucijnenstraat leggen we een verkeersplateau aan. Het plateau benadrukt de gelijkwaardigheid van de aansluitende straten en remt de snelheid.

impressie Maagdendries

Toegankelijkheid huizen en parkeergarages

De entrees van de huizen en parkeergarages blijven toegankelijk. Alleen als er geasfalteerd wordt, zijn parkeergarages tijdelijk niet beschikbaar. Wanneer dat precies zal zijn en waar bewoners dan hun auto kunnen parkeren, bespreekt de aannemer in mei samen met de bewoners en de Verenigingen van Eigenaren. 

impressie Maagdendries

Informatiebijeenkomst in mei 

Bewoners en ondernemers in het gebied hebben een brief gehad over de werkzaamheden. Met een aantal ondernemers worden maatwerkafspraken gemaakt over bevoorrading. De aannemer is tijdens de werkzaamheden verantwoordelijk voor de communicatie. Hij organiseert in mei 2024 een bewonersbijeenkomst. Ook informeren zij vóór de start van een nieuwe fase bewoners met een brief. Verder stellen zij een omgevingsmanager aan en zullen ze een app gebruiken. 2 weken voor de start van het werk, wordt via GEO-targeting/social media geadverteerd naar personen die zich binnen een straal van 1 km. van het werkgebied komen. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider odette.creusen [at] maastricht.nl (Odette Creusen).

Maagdendries - foto Fred Berghmans

Verlengen Maasboulevard

Belvédère WOM B.V. /gemeente Maastricht hebben het zuidwestelijke deel van het Sappi-terrein aangekocht. De aankoop van dit terrein maakt het onder andere mogelijk om straks de Maasboulevard door te trekken tot aan de kruising Boschstraat/Frontensingel (bij Muziekgieterij). Hierdoor verdwijnt op termijn een aanzienlijk deel van het autoverkeer uit de Boschstraat en Maagdendries en blijft vrijwel alleen bus- en bestemmingsverkeer over. Dat is naar verwachting omstreeks 2024/2025.