Het nieuwe Noorderbrugtracé vanuit de lucht - fotograaf Aron Nijs

Noorderbrugtracé Maastricht

2015-2019: realisatie nieuwe verkeersstructuur voor Maastricht (noord)west

Nieuwe verkeersstructuur voor Maastricht (noord)west

Impuls voor bereikbaarheid

Het Noorderbrugtracé strekte zich uit over een lengte van vijf kilometer en was een impuls voor bereikbaarheid én leefbaarheid. Door het verleggen van de aanlanding van de Noorderbrug kwam er bovendien ruimte vrij voor de ontwikkeling van het Sphinxkwartier en Frontenpark.

Van Maastricht-Oost tot Belgische grens

Zes deelgebieden

Het Noorderbrugtracé begon in Maastricht-oost, bij de brandweerkazerne aan de Viaductweg, Van daaruit strekte het tracé zich uit tot aan de Nobellaan (Maastricht-west) en Brusselseweg (Maastricht-noordwest). Om het projectgebied beter behapbaar te houden, werd het tracé opgeknipt in zes deelgebieden.

Thema's tijdens de uitvoering

Van verontreinigingen tot cultureel erfgoed en natuurcompensatie

Tijdens de uitvoering van het Noorderbrugtracé kregen de thema’s duurzaamheid, geluid, verontreinigingen, maar ook natuur, cultureel erfgoed én social return voortdurend volop aandacht.

Inschuifoperatie

Technische prestatie van formaat

Hoe verleg je de aanlanding van een brug die een cruciale verkeersader is voor heel Maastricht? Allereerst door een nieuwe aanlanding op te bouwen en die vervolgens aan te sluiten op de bestaande brugdekken. Zo eenvoudig was dat in de praktijk niet. Het aansluiten van de nieuwe aanlanding leidde in Maastricht tot een voor Nederlandse begrippen ongekende technische prestatie van aannemer Strukton Civiel.