Sappi-Zuid - fotograaf Fred Berghmans

Verder investeren in het Sphinxkwartier

Ontwikkelingen Sappi Zuidwest
12 maart 2020

Het college van Gemeente Maastricht wil verder investeren in het Sphinxkwartier en stelt de gemeenteraad voor om een deel van de Sappifabriek te kopen. Het gaat om het zuidwestelijk deel van het Sappiterrein aan het Bassin (tegenover Lumière Cinema). Daar ligt nu onder andere een parkeerplaats van Sappi.

Sappi Zuidwest - artists impression

Kansen voor het Sphinxkwartier en Bassin

De aankoop van dit zuidwestelijk deel van de Sappifabriek biedt de mogelijkheid om het Sphinxkwartier (nog) beter aan te sluiten op de binnenstad en om het gebied autoluwer en zo aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers te maken. Zo kunnen we de Maasboulevard doortrekken om Lumière Cinema, Bureau Europa en Muziekgieterij heen. Daardoor verdwijnen heel veel auto’s uit de Boschstraat en van de Bassinbrug. Hierdoor rekken we de binnenstad op naar het noorden en kan Het Bassin aan de noordkant worden afgebouwd.

Landbouwbelang - fotograaf Fred Berghmans

Landbouwbelang

Het kopen van een deel van de Sappifabriek heeft ook effect op de ontwikkeling van de locatie Landbouwbelang. Zo kunnen er op deze plek meer m2 worden gebouwd en mag er straks ook gewoond worden. Deze nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de tender die momenteel voor de locatie Landbouwbelang wordt voorbereid. In de tender is er verder onder andere ook aandacht voor duurzaamheid en groen. Een belangrijke voorwaarde is ook dat het gebied voor iedereen toegankelijk blijft, dat er een verbinding met de Maas wordt gemaakt en dat er aantrekkelijke publieke functies op de begane grond (‘maaiveld’) komen.

Artists impression noordzijde Bassin

Planning

Van besluitvorming naar planvorming en uitvoering

Er worden voor de plannen voor Sappi Zuidwest en het Landbouwbelang een stadsronde, raadsronde en raadsvergadering ingepland. Na besluitvorming door de raad wordt dan de verdere planvorming en uitvoering voorbereid. Door de coronacrisis is de behandeling van het raadsstuk over de zomer getild. De behandeling van het raadsstuk staat nu gepland op de volgende data: 15 september (stadsronde), 29 september (raadsronde) en 27 oktober (raadsvergadering).