Locatie Landbouwbelang vanaf de Maas - fotograaf Fred Berghmans

Maastricht zoekt uniek plan voor de locatie Landbouwbelang

Update - juni 2022

Tender voor invulling van deze unieke locatie aan de Maas loopt.

Op vrijdag 22 oktober 2021 is de tenderprocedure voor de locatie Landbouwbelang in Maastricht gestart. Deze bijzondere locatie aan de Maas wordt in de markt gezet door Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij in opdracht van de gemeente Maastricht. De gemeente zoekt marktpartijen die hun creativiteit willen inbrengen om deze unieke locatie op een spraakmakende wijze te ontwikkelen met een mix aan functies. Het plan moet aansluiten bij de ontwikkelingen in het Sphinxkwartier, moet de binnenstad verlengen en de Maas omarmen.

Op dit moment loopt de tender. Naar verwachting zal eind 2022/begin 2023 duidelijk zijn welke partij de tender wint en welk plan er op deze  A-locatie aan de Maas wordt gerealiseerd. 

‘Verras ons en kleur buiten de lijntjes’
Het stadsbestuur heeft de deelnemende markpartijen opgeroepen om met hun ideeën vooral de randen op te zoeken en de gemeente te verrassen. Er mag door de plannenmakers echt buiten de lijntjes worden gekleurd. Het is een unieke locatie die vraagt om een spraakmakende invulling.

Landbouwbelang vanuit het Bassin - foto Fred Berghmans

Hoe ziet het proces er uit?
De tenderprocedure bestaat uit meerdere fasen. De fase waarmee is gestart is de selectiefase. Partijen hebben in deze fase hun interesse kenbaar kunnen maken voor de locatie Landbouwbelang. Deze fase is afgerond en dit heeft geleid  tot een selectie van drie partijen die de locatie kunnen en willen ontwikkelen. Momenteel loopt de dialoog- en gunningsfase. Dit resulteert in een drietal uitgewerkte plannen (inclusief schetsontwerpen) met bijbehorende biedingen. De ingediende plannen worden voor 50% op kwaliteit en voor 50% op prijs beoordeeld. Daarbij zal er voor het onderdeel kwaliteit worden getoetst aan een set gunningscriteria op gebied van programma, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en mobiliteit. De beoordeling vindt plaats door een beoordelingscommissie onder leiding van prof. (em) ir F.J. Palmboom.

Naar verwachting wordt medio 2023 bekend wie de plannen mag gaan ontwikkelen. 

Invulling locatie in het kort en minimumbod
Er is een invullingscapaciteit voor het gebied vastgesteld van tenminste ca. 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Van dit oppervlak dient minimaal twee-derde deel te worden ingevuld met een woonfunctie.  Het resterende oppervlak dient bij voorkeur te worden ingevuld met andere functie(s) die een aantrekkende werking hebben en dynamiek en levendigheid naar het gebied brengen.

Het minimumbod voor de verwerving van de locatie bedraagt 18 miljoen euro.

 
Meer weten over de tender en alle bijbehorende documenten? Klik hier.

Landbouwbelang vanuit de lucht gezien - foto Aron Nijs