Bedrijventerrein Bosscherveld vanuit de lucht - fotograaf Aron Nijs

Bedrijfskavels bedrijventerrein Bosscherveld

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug, ligt het bedrijventerrein Bosscherveld op een optimale (zicht)locatie. Het bedrijventerrein heeft een uitstekende verbinding met het Belgische achterland en is goed bereikbaar vanaf de A2/A79 en Noorderbrug (en vice versa).

Op bedrijventerrein Bosscherveld in Maastricht heeft Belvédère WOM in de voorbije jaren verschillende bedrijfskavels verkocht en/of in erfpacht uitgegeven. Drie kavels zijn nog beschikbaar: twee kavels aan Het Rondeel, de derde kavel ligt aan de Sandersweg (verkocht onder voorbehoud):

Bedrijfskavels aan Het Rondeel - stand van zaken mei 2020

Bedrijfskavels aan Het Rondeel

A: Het Rondeel, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie L nummer 4707. Perceelomvang ca. 870 m2, prijs € 117,- per m2 (ex BTW, prijspeil 2021).

B: Het Rondeel, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie L nummer 4663. Perceelomvang ca 4.900 m2, prijs € 117,- per m2 (ex BTW, prijspeil 2021).

Bedrijfskavel aan de Sandersweg - stand van zaken mei 2020

Bedrijfskavel Sandersweg

(verkocht onder voorbehoud)

C: Sandersweg, kadastraal bekend gemeente Oud Vroenhoven sectie A nummer 2665. Perceelomvang ca 5.800 m2, prijs € 100,- per m2 (ex BTW, prijspeil 2019).

Voor alle kavels gelden de volgende criteria:

  • Bestemming ‘Bedrijventerrein’.
  • Maximaal 80% van de totale perceeloppervlakte mag worden bebouwd.
  • De afstand van gevelrooilijnen van gebouwen gelegen op percelen die grenzen aan de bestemming ‘Verkeer’ of ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ mag niet minder bedragen dan 10 meter.
  • Maximaal toegestane hoogte bebouwing is 8 meter.
  • Kavels worden geleverd in de huidige staat en zijn geschikt voor de vigerende bestemming.
  • De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 meter.

Kijk voor meer (detail) informatie over de bestemmingsmogelijkheden en bebouwingsvoorschriften van bovengenoemde kavels op www.ruimtelijkeplannen.nl/

Meer informatie?

Heeft u interesse in één van deze bedrijfskavels? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Astrid Savelberg, telefoonnummer (043) 350 4515, e-mail astrid.savelberg [at] maastricht.nl of Judith Egter, telefoon (043) 350 4466, e-mail judith.egter [at] maastricht.nl.