Nieuwe Noorderbrugtracé vanuit de lucht - fotograaf Aron Nijs

Noorderbrugtracé: impuls voor bereikbaarheid

De aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht-Oost verbeterde de doorstroming in noord-zuid richting. Om ervoor te zorgen dat ook verkeer in oost-west richting goed kon doorstromen, is tussen 2015 en 2019 in Maastricht-West een heel nieuwe verkeerstructuur gerealiseerd.

Impuls voor leefbaarheid

Door de aanlanding van de Noorderbrug richting noorden op te schuiven en een rechtstreekse verbinding met België te maken (Belvédèrelaan) zijn de voorheen drukke Fronten-, Staten- en Hertogsingel verkeersluwer geworden. Hierdoor is de lucht- en milieukwaliteit in grote delen van Maastricht fors verbeterd. Waar nodig is tijdens de aanleg van de nieuwe infrastructuur maatwerk geleverd door de aanleg van geluidsarm asfalt, geluidschermen en dubbel glas voor woningen aan straten die nu drukker zijn geworden.

Nieuwe Noorderbrugtracé vanuit de lucht - fotograaf Aron Nijs

Ruimte voor het Sphinxkwartier

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug is de binnenstad als het ware vergroot. De entree van het Sphinxkwartier is een stuk aantrekkelijker geworden en het nieuwe stadsdeel is nu veel beter bereikbaar. Dit versterkt de levendigheid in het jonge, bruisende stadsdeel. Tegelijkertijd is er een logische verbinding ontstaan met het achterliggende Frontenpark en Het Radium.

Droge gracht als verbinding tussen Hoge en Lage Fronten - fotograaf Fred Berghmans

Impuls voor het Frontenpark

Door de realisatie van het Noorderbrugtracé kwam ruimte vrij om de Hoge en lage Fronten via een zogenaamde ‘droge gracht’ onder de Cabergerweg met elkaar te verbinden tot één groot Frontenpark. Het Frontenpark is een tegenhanger van het stadspark aan de zuidkant van de binnenstad: hier vinden wandelaars geen geasfalteerde paden en netjes gemaaid gras. Integendeel: het Frontenpark heeft een ruwe en ruige uitstraling. Met volop ruimte voor evenementen, flora, fauna én cultureel erfgoed.

Inschuifoperatie Noorderbrug - fotograaf Fred Berghmans

Inschuifoperatie Noorderbrug

Technisch hoogstandje van formaat

Voor de verlegging van de Noorderbrugaanlanding leverde aannemer Strukton Civiel een technisch hoogstandje van tot dan toe ongekend Nederlands formaat. In de zomer van 2017 schoof Strukton een 180 meter lang en 10 miljoen kilo zwaar brugdeel beheerst en gecontroleerd over een afstand van 21,5 meter op. Voorafgaand aan de inschuifoperatie werd een deel van de oude Noorderbrugaanlanding gesloopt om ruimte vrij te maken voor het nieuwe brugdeel. Verkeer moest twee weken lang omrijden en omfietsen terwijl Strukton Civiel dag en nacht doorwerkte.