Het Retailpark Belvédère is optimaal zichtbaar - luchtfoto: Aron Nijs

Retailpark Belvédère

Door de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug is er ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van het Retailpark Belvédère.

Aan de Belvédèrelaan ontstaat de komende jaren een concentratie van perifere, grootschalige detailhandel die zich richt op de doelgroep uit Maastricht en omstreken. Het retailpark is door de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé optimaal zichtbaar en goed bereikbaar vanuit alle richtingen.

Gamma en Praxis Belvédère Maastricht - fotograaf Frans Senden

Twee bouwmarkten, zes woonwinkels

Met de GAMMA en Praxis hebben zich inmiddels twee grote bouwmarkten op het Retailpark Belvédère gevestigd. Naast de GAMMA wordt momenteel hard gebouwd aan de uitbreiding van het Retailpark. Daar openen medio 2020 zes woonwinkels de deuren in één gedeeld gebouw. Het gaat om Leen Bakker, Beter Bed, Beddenreus, Kwantum, JYSK en Carpetright.

De planologische procedure voor de vervolgfase loopt - Luchtfoto: Aron Nijs

Planologische procedure vervolgfase

Inspraaktermijn afgelopen

Om uiteindelijk een goed en kansrijke perspectief te hebben voor de toekomst is concentratie van winkels, voldoende omvang en een brede branchering van belang. Naast de bouw- en woonwinkels moeten zich onder andere ook bruin- en witgoedwinkels, sportwinkels en leisure kunnen vestigen op deze retaillocatie. De uitbreiding van het Retailpark is voorzien direct langs het nieuwe Noorderbrugtracé en langs de Fort Willemweg met een grote centrale parkeervoorziening in het midden.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is in 2019 door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor het Retailpark vastgesteld. Op dit moment loopt hierover nog een beroepsprocedure bij de Raad van State.: Vanaf het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal de ontwikkeling naar verwachting 4 tot 5 jaar in beslag nemen..

impressie Retailpark Belvédère
Impressie van de beoogde uitbreiding van het Retailpark Belvédère. Aan de rechterkant het nieuwe Noorderbrugtracé en in het midden aan de Lage Frontweg het centrale parkeerterrein.