Droge gracht tussen Lage en Hoge Fronten - foto Fred Berghmans

Groencijfers voor het Noorderbrugtracé

Het Frontenpark is natuurlijk de grootste natuurwinst voor het Noorderbrugtracé, maar er is méér groen aangeplant. We zetten het op een rij:

Bomen

In opdracht van bouwer Strukton Civiel heeft firma Van der Linden groen 596 bomen geplant, waaronder  esdoorns, beuken, steeliepen, zomer- en winterlindes, wintereiken hopbeuken, sierkersen, zwarte walnoten en lindes, Chinese vleugelnoten en kastanjebladige eiken. Wil je meer weten over de verschillende boomsoorten? Neem dan een kijkje in de bomenbieb.

Bomenplant voor het Noorderbrugtracé - foto Fred Berghmans
Bomenplant voor het Noorderbrugtracé - foto Fred Berghmans

Hagen

Ongeveer drieduizend meter haag is aangeplant in opdracht van bouwer Strukton Civiel. Langs de verbinding Hoge en Lage Fronten staan taxushagen. Op andere locaties groeien en bloeien haagbeuken, Limburgse hagen (mengsel) en Veldesdoorn langs de weg en in de berm.

Struikgewassen

Meer dan 12.000 vierkante meter struikgewas is in de voorbije maanden in opdracht van Strukton Civiel geplant. Denk daarbij aan sleedoorn, meidoorn, hulst, kardinaalsmuts, hondsroos, egelantier, wilde liguster en appel, Gelderse roos en de gewone mispel. In toaal bestaat het struikgewas uit 15.269 plantjes die elk bij aanplant 30 tot 40 centimeter hoog waren.

Bodembedekkers

3714 vierkante meter struikkamperfoelie is in opdracht van Strukton Civiel aangeplant als bodembedekker

Eikenhaagbeukenbos

Een eikenhaagbeukenbos is typisch voor de regio Zuid-Limburg en heeft een hoge ecologische waarde. Bouwer Strukton Civiel heeft ruim 1100 m2 laten aanplanten, bestaande uit een mix van zomereik, haagbeuk, zoeter kers, gewone es, winterlinde, aalbes, hazelaar, eenstijlige meidoorn, rode kornoelje, hulst, sporkehout, gewone vlier en lijsterbes.