Het Rondeel perceel te koop

Bedrijfskavel te koop op bedrijventerrein Bosscherveld in Maastricht

Vanaf 3 april 2023

Locatie
Het Rondeel, kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie L, nummer 4707. Perceelomvang ca. 880 m2. Voor deze kavel is tot 6 oktober 2024 een optie verleend aan een bedrijf. Indien u interesse in de kavel heeft, dan kunt u zich wel als belangstellende laten registreren.

Prijs 
De verkoopprijs bedraagt € 123,- per m2 (ex BTW, prijspeil 2024).

Gebruiksmogelijkheden kavel

  • Bestemming ‘Bedrijventerrein’ conform het vigerende bestemmingsplan Bosscherveld Noord.
  • Maximaal 80% van de totale perceeloppervlakte mag worden bebouwd.
  • Maximaal toegestane hoogte bebouwing is 8 meter.
  • Kavels worden geleverd in de huidige staat en zijn geschikt voor de vigerende bestemming.

Kijk voor meer (detail) informatie over de bestemmingsmogelijkheden en bebouwingsvoorschriften van bovengenoemde kavel op www.ruimtelijkeplannen.nl/

Selectieprocedure
Selectie vindt plaats aan de hand van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De rangvolgorde voor selectie wordt bepaald aan de hand van het moment van inschrijving vanaf het moment van publicatie van deze advertentie. Leiden de gesprekken met de eerst ingeschrevene niet tot (een intentieovereenkomst en opvolgend) een koopovereenkomst dan wordt degene die zich als 2e heeft ingeschreven benaderd enzovoorts.

Interesse? Schrijf u dan in.
U kunt zich inschrijven vanaf 3 april 2023 door een e-mail te sturen aan judith.egter [at] maastricht.nl (judith[dot]egter[at]maastricht[dot]nl)
Vermeld in uw e-mail duidelijk dat u zich wenst in te schrijven voor de bedrijfskavel aan het Rondeel. Voor een geldige inschrijving dient u gelijktijdig met de inschrijving aan te geven / mee te sturen:
- naam beoogde koper met uittreksel van het handelsregister
- uw contactgegevens
- het beoogd gebruik op de kavel

Links
Ruimtelijkeplannen.nl
Grond-, en vastgoedbeleid | Gemeente Maastricht