Maagdendries - foto Fred Berghmans

Vooruitblik Maagdendries

Verkeerssituatie Maagdendries

Update april 2023

In de afgelopen jaren is flink aan de weg getimmerd rondom de Maagdendries. Wegen zijn verlegd voor het nieuwe Noorderbrugtracé en waar ooit de hoofdvestiging van de stadsbussen en Nutsbedrijven stond is de nieuwe wijk het Lindenkruis verrezen. Tegenover het Lindenkruis loopt de bouw van nieuwe appartementen en woningen voor Sphinx-Zuid nog naar verwachting door tot eind 2023. Toch is het hoog tijd om alvast vooruit te kijken: wanneer wordt de Maagdendries onder handen genomen en wat betekent dit voor de verkeerssituatie?

Maagdendries nu

De weg- en bouwwerkzaamheden van de voorbije jaren hebben hun sporen nagelaten op de Maagdendries. Niet alleen door het vele bouwverkeer, maar ook door de aanleg van kabels en leidingen. Het wegdek en de inrichting zijn aan vernieuwing toe, maar dat duurt nog even. Eerst moeten de bouwwerkzaamheden bij Sphinx-Zuid volledig zijn afgerond. Naar verwachting is dat begin 2024, als ook de laatste nieuwe woningen achter bowlingcentrum Olround zijn opgeleverd en het bouwverkeer is verdwenen.

Het wegdek van de Maagdendries heeft flink geleden onder de bouwactiviteiten - foto Fred Berghmans
Het wegdek van de Maagdendries heeft geleden onder alle bouwactiviteiten

Maagdendries straks

De Maagdendries krijgt naar verwachting begin 2024 een nieuwe inrichting. Samen met een delegatie van bewoners rond de Maagdendries is een traject doorlopen om te onderzoeken wat het beste ontwerp is voor de straat.  Ook verkeerswethouder John Aarts heeft ter plekke de situatie met enkele bewoners bekeken.

Iets meer tijd nodig 
De verschillende varianten worden momenteel bekeken en onderzocht op haalbaarheid. Dit proces en het afwegen van de voor- en nadelen van de verschillende varianten heeft meer tijd nodig gehad dan verwacht maar is nu bijna gereed. We verwachten het onderzoek voor de zomer van 2023 af te ronden en organiseren dan een brede inloopbijeenkomst voor de buurt om de voorkeursvariant toe te lichten. 

OV-as blijft
Goed om te weten: de straat blijft ook in de toekomst onderdeel uitmaken van de OV-as. Dit betekent dat stadsbussen via de Maagdendries van en naar de Boschstraat blijven rijden. Maar dankzij actuele ontwikkelingen bij Sappi-Zuidwest verdwijnt op termijn wel een aanzienlijk deel van het doorgaande autoverkeer van de Maagdendries en blijft in de straat over een aantal jaren vrijwel alleen bestemmingsverkeer over.

Begrenzing Sappi Zuidwest - luchtfoto Aron Nijs

Verlengen Maasboulevard

Belvédère WOM B.V. /gemeente Maastricht hebben het zuidwestelijke deel van het Sappi-terrein aangekocht. Op dit terrein tegenover Lumière bevindt zich momenteel het parkeerterrein van Sappi-medewerkers. De aankoop van dit terrein maakt het onder andere mogelijk om straks de Maasboulevard door te trekken tot aan de kruising Boschstraat/Frontensingel (bij Muziekgieterij). Hierdoor verdwijnt een aanzienlijk deel van het autoverkeer uit de Boschstraat en Maagdendries en blijft vrijwel alleen bus- en bestemmingsverkeer over. Dat is naar verwachting omstreeks 2024/2025.

De Maagdendries krijgt een nieuw ontwerp - foto Fred Berghmans

Nieuw ontwerp Maagdendries 

De gevolgen van de verlenging van de Maasboulevard worden door verkeersdeskundigen doorberekend. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het nieuwe ontwerp van de Maagdendries.

Zebrapad ter hoogte van de Andriespoort

Maagdendries in de tussentijd

Omwonenden ervaren nu regelmatig overlast door bussen en (te hard rijdend) autoverkeer op de Maagdendries. Om voetgangers een veilige oversteek te bieden en om autoverkeer snelheid te laten verminderen is ter hoogte van de Andriespoort een nieuw zebrapad aangelegd. Ook heeft de gemeente Maastricht betonnen legioblokken geplaatst op de busbaan tussen Achter de Barakken en de uitritten van de parkeergarages Lindenkruis en Sphinxtuin. Op deze manier wordt de Maagdendries versmald waardoor automobilisten eerder hun snelheid aanpassen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Informatiecentrum Belvédère. Wij helpen u graag!