Maagdendries - foto Fred Berghmans

Vooruitblik Maagdendries

Planning voor de werkzaamheden aan de Maagdendries

update november 2023

Nieuw ontwerp Maagdendries   

De straat krijgt in 2024 een nieuwe inrichting. Samen met een groep bewoners rond de Maagdendries is de afgelopen tijd gekeken naar een nieuw ontwerp voor de straat.

Inloopbijeenkomst dinsdag 19 december 2023 
We willen dit ontwerp laten zien op dinsdag 19 december 2023 tussen 17.00 en 19.00 uur in het infocentrum Belvédère (Fenikshof 1, ingang via de Penitentenpoort tussen UNU-MERIT en Pathé). U kunt binnenlopen wanneer u wil; er is geen algemene presentatie.

In de afgelopen jaren is flink aan de weg getimmerd rondom de Maagdendries. Wegen zijn verlegd voor het nieuwe Noorderbrugtracé en het Lindenkruis is bijna klaar. Nu de grootste bouwwerkzaamheden achter de rug zijn, is het de hoogste tijd om de Maagdendries aan te pakken.

Ontwerp

De Maagdendries krijgt een middenberm met een aantal bomen. Er moet bij de keuze voor de bomen rekening gehouden worden met de bussen, dus de bomen worden smal en hoog. De bestaande zebra blijft op die plek liggen. 

Klik hier voor de de pdf  van de de ontwerptekening.  

OV-as blijft
Goed om te weten: de straat blijft ook in de toekomst onderdeel uitmaken van de OV-as. Dit betekent dat stadsbussen via de Maagdendries van en naar de Boschstraat blijven rijden. Maar dankzij actuele ontwikkelingen bij Sappi-Zuidwest verdwijnt op termijn wel een aanzienlijk deel van het doorgaande autoverkeer van de Maagdendries en blijft in de straat over een aantal jaren vrijwel alleen bestemmingsverkeer over.

impressie Maagdendries

Planning 

We koersen op start van de werkzaamheden vanaf medio 2024. Er wordt pas gewerkt aan de Maagdendries als de werkzaamheden aan de Gubbelstraat zijn afgerond. We vinden het namelijk niet verantwoord om twee belangrijke straten in het centrum gelijktijdig af te sluiten. In de Gubbelstraat wordt gestart op 19 februari 2024 (na carnaval) en is men klaar voor 1 mei 2024.

impressie Maagdendries

Achter de Barakken en Lindenkruis 

Tegelijk met de Maagdendries wordt er ook groot onderhoud uitgevoerd aan Achter de Barakken en het Lindenkruis. In Achter de Barakken wordt het asfalt vernieuwd en de aanwezige fietsstroken worden verbreed. Op het Lindenkruis wordt de bovenste laag asfalt vernieuwd en worden de restanten van de voormalige bushalte verwijderd. Op deze locatie komt een aangewezen plek voor laden en lossen door pakketdiensten en kunnen taxibusjes stoppen om mensen in- en uit te laten stappen. Op de kruising met de Capucijnenstraat leggen we een verkeersplateau aan. Het plateau benadrukt de gelijkwaardigheid van de aansluitende straten en remt de snelheid.

In de tussentijd

Om voetgangers een veilige oversteek te bieden en om autoverkeer snelheid te laten verminderen is ter hoogte van de Andriespoort een zebrapad aangelegd. Ook heeft de gemeente Maastricht betonnen legioblokken geplaatst op de busbaan tussen Achter de Barakken en de uitritten van de parkeergarages Lindenkruis en Sphinxtuin. Op deze manier wordt de Maagdendries versmald waardoor automobilisten eerder hun snelheid aanpassen.

Zebrapad ter hoogte van de Andriespoort

Verlengen Maasboulevard

Belvédère WOM B.V. /gemeente Maastricht hebben het zuidwestelijke deel van het Sappi-terrein aangekocht. De aankoop van dit terrein maakt het onder andere mogelijk om straks de Maasboulevard door te trekken tot aan de kruising Boschstraat/Frontensingel (bij Muziekgieterij). Hierdoor verdwijnt op termijn een aanzienlijk deel van het autoverkeer uit de Boschstraat en Maagdendries en blijft vrijwel alleen bus- en bestemmingsverkeer over. Dat is naar verwachting omstreeks 2024/2025.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider odette.creusen [at] maastricht.nl (Odette Creusen).