Maagdendries - foto Fred Berghmans

Vooruitblik Maagdendries

Verkeerssituatie Maagdendries

Update september 2021

In de afgelopen jaren is flink aan de weg getimmerd rondom de Maagdendries. Wegen zijn verlegd voor het nieuwe Noorderbrugtracé en waar ooit de hoofdvestiging van de stadsbussen en Nutsbedrijven stond is de nieuwe wijk het Lindenkruis verrezen. Tegenover het Lindenkruis loopt de bouw van nieuwe appartementen en woningen voor Sphinx-Zuid nog naar verwachting door tot eind 2022/begin 2023. Toch is het hoog tijd om alvast vooruit te kijken: wanneer wordt de Maagdendries onder handen genomen en wat betekent dit voor de verkeerssituatie?

Maagdendries nu

De weg- en bouwwerkzaamheden van de voorbije jaren hebben hun sporen nagelaten op de Maagdendries. Niet alleen door het vele bouwverkeer, maar ook door de aanleg van kabels en leidingen. Het wegdek en de inrichting zijn aan vernieuwing toe, maar dat duurt helaas nog even. Eerst moeten de bouwwerkzaamheden bij Sphinx-Zuid zijn afgerond. Naar verwachting is dat eind2022/begin 2023, als ook de laatste nieuwe woningen achter bowlingcentrum Olround worden opgeleverd. Echter na de oplevering van de ruwbouw zal naar verwachting medio 2022 nadrukkelijk minder groot transport aan- en afrijden.

Het wegdek van de Maagdendries heeft flink geleden onder de bouwactiviteiten - foto Fred Berghmans
Het wegdek van de Maagdendries heeft geleden onder alle bouwactiviteiten

Maagdendries straks

De Maagdendries krijgt naar verwachting eind 2022 een nieuwe inrichting. Samen met een delegatie van bewoners bekijken we momenteel wat het beste ontwerp is voor de straat. We zullen dat breder dmet de buurt delen zodra er meer duidelijkheid is. De straat blijft wel onderdeel uitmaken van de OV-as, wat betekent dat bussen ook via de Maagdendries van en naar de Boschstraat blijven rijden. Maar dankzij actuele ontwikkelingen bij Sappi-Zuidwest verdwijnt op termijn wel een aanzienlijk deel van het doorgaande autoverkeer van de Maagdendries en blijft vrijwel alleen bestemmingsverkeer over.

Begrenzing Sappi Zuidwest - luchtfoto Aron Nijs

Verlengen Maasboulevard

Belvédère WOM B.V. /gemeente Maastricht hebben het zuidwestelijke deel van het Sappi-terrein aangekocht. Op dit terrein tegenover Lumière bevindt zich momenteel het parkeerterrein van Sappi-medewerkers. De aankoop van dit terrein maakt het onder andere mogelijk om straks de Maasboulevard door te trekken tot aan de kruising Boschstraat/Frontensingel (bij Muziekgieterij). Hierdoor verdwijnt een aanzienlijk deel van het autoverkeer uit de Boschstraat en Maagdendries en blijft vrijwel alleen bus- en bestemmingsverkeer over. Dat is naar verwachting omstreeks 2024/2025.

De Maagdendries krijgt een nieuw ontwerp - foto Fred Berghmans

Nieuw ontwerp Maagdendries 

De gevolgen van deze verlenging van de Maasboulevard worden nu door verkeersdeskundigen grondig doorberekend. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, rondt de gemeente Maastricht ook het nieuwe ontwerp van de Maagdendries af. Zodra dit gereed is zullen we het delen met de buurt. 

Zebrapad ter hoogte van de Andriespoort

Maagdendries in de tussentijd

Omwonenden ervaren nu regelmatig overlast door bussen en (te hard rijdend) autoverkeer op de Maagdendries. Om voetgangers een veilige oversteek te bieden en om autoverkeer snelheid te laten verminderen is ter hoogte van de Andriespoort een nieuw zebrapad aangelegd. Ook heeft de gemeente Maastricht betonnen legioblokken geplaatst op de busbaan tussen Achter de Barakken en de uitritten van de parkeergarages Lindenkruis en Sphinxtuin. Op deze manier wordt de Maagdendries versmald waardoor automobilisten eerder hun snelheid aanpassen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Informatiecentrum Belvédère. Wij helpen u graag!