Locatie Landbouwbelang vanaf de Maas - fotograaf Fred Berghmans

Maastricht start zoektocht naar uniek plan voor de locatie Landbouwbelang

Maandag 25 oktober 2021

Marktpartijen kunnen zich melden om unieke locatie aan de Maas te ontwikkelen.

Op vrijdag 22 oktober 2021 is de tenderprocedure voor de locatie Landbouwbelang in Maastricht gestart. Deze bijzondere locatie aan de Maas wordt in de markt gezet door Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij in opdracht van de gemeente Maastricht. De gemeente zoekt marktpartijen die hun creativiteit willen inbrengen om deze unieke locatie op een spraakmakende wijze te ontwikkelen met een mix aan functies. Het plan moet aansluiten bij de ontwikkelingen in het Sphinxkwartier, moet de binnenstad verlengen en de Maas omarmen.

‘Verras ons en kleur buiten de lijntjes’
Het stadsbestuur roept de markpartijen op om met hun ideeën vooral de randen op te zoeken en de gemeente te verrassen. Er mag door de plannenmakers echt buiten de lijntjes worden gekleurd. Het is een unieke locatie die vraagt om een spraakmakende invulling.

Landbouwbelang vanuit het Bassin - foto Fred Berghmans

Hoe ziet het proces er uit?
De tenderprocedure bestaat uit meerdere fasen. De fase die nu start is de selectiefase. Partijen kunnen tijdens deze fase hun interesse kenbaar maken voor de locatie Landbouwbelang. Deze fase moet leiden tot een selectie van drie partijen die deze locatie kunnen en willen ontwikkelen. Na afronding van de selectiefase start de dialoog- en gunningsfase. Dit resulteert in een drietal uitgewerkte plannen (inclusief schetsontwerpen) met bijbehorende biedingen. De ingediende plannen worden voor 50% op kwaliteit en voor 50% op prijs beoordeeld. Daarbij zal er voor het onderdeel kwaliteit worden getoetst aan een set gunningscriteria op gebied van programma, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en mobiliteit. De beoordeling vindt plaats door een beoordelingscommissie onder leiding van prof. (em) ir F.J. Palmboom.

Invulling locatie in het kort en minimumbod
Er is een invullingscapaciteit voor het gebied vastgesteld van tenminste ca. 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Van dit oppervlak dient minimaal twee-derde deel te worden ingevuld met een woonfunctie.  Het resterende oppervlak dient bij voorkeur te worden ingevuld met andere functie(s) die een aantrekkende werking hebben en dynamiek en levendigheid naar het gebied brengen.

Het minimumbod voor de verwerving van de locatie bedraagt 18 miljoen euro.

 
Meer weten over de tender en alle bijbehorende documenten? Klik hier.

Landbouwbelang vanuit de lucht gezien - foto Aron Nijs