Eiffelgebouw - fotograaf Jonathan Vos

Directiewisseling Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij

Per 1 januari 2023 vindt binnen de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V./ Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. een directiewisseling plaats. Met ingang van deze datum neemt de heer Fred Sijben de directietaken van de heer Guid Bartholomée over.

Sinds 1 september 2022 was de heer Guid Bartholomée al in deeltijd werkzaam voor het project Einstein Telescope. De Einstein Telescope is een project met een prominent belang voor de regio en de gemeente Maastricht. Het internationale en projectmatige karakter van dit project sluit aan bij de opgedane ervaring van de heer Bartholomée. De gemeente Maastricht heeft daarom positief gereageerd op de vraag van de Provincie Limburg om de heer Bartholomée in te mogen zetten als projectmanager Einstein Telescope. Vanaf 1 januari 2023 vervult hij deze functie fulltime.

Voor de heer Fred Sijben is het Belvédèreproject bekend terrein. Als Directeur Projecten en Vastgoed binnen de gemeente Maastricht kent hij de deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling Belvédère in relatie tot de stadsbrede opgaven en ontwikkelingen als geen ander. De heer Sijben gaat zijn functie als Directeur Projecten en Vastgoed binnen de gemeente Maastricht met ingang van 1 januari 2023 combineren met de functie van statutair directeur van de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V./ Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.