skyhive.jpg

Zaterdag 25 april: opening Sky Hive Solar

Dankzij de geslaagde crowfundingactie ‘Adopt a bee, Honey!’ is het gelukt om 
een Sky Hive Solar aan te schaffen voor het Frontenpark in Maastricht. Er was uiteindelijk
 €15.000 nodig en met hulp en enthousiasme van velen is dit bedrag bij elkaar gebracht.

Zaterdag 25 april: Opening Sky Hive Solar
Zaterdag 25 april om 13.00 uur wordt de Sky Hive Solar in gebruik genomen. Bee Collective en de Gemeente Maastricht nemen het officiële gedeelte van de ingebruikname van deze BIJzondere bijenkorf voor hun rekening. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, er wordt een feestelijke activiteit voor jong en oud en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. De Sky Hive Solar ligt in het Frontenpark direct achter de parkeerplaats Cabergerweg. Bij de parkeerplaats bevindt zich ook de toegang tot het park.

Een bijenkorf op zonne-energie
De Sky Hive Solar is een bijenkorf op een zeven meter hoge paal, die het mogelijk maakt om bijen op een veilige en zichtbare manier in de openbare ruimte te houden. Het prototype werd voor het eerst geplaatst in het tijdelijke Sphinxpark, waar twee bijenvolken werden verzorgd door een groep omwonenden onder begeleiding van een ervaren imker. De Sky Hive Solar functioneert op zonne-energie, waarmee de bijenkorven automatisch naar boven en beneden kunnen worden getakeld.

World Expo in Milaan
Dat de Sky Hive Solar een unieke manier van bijen houden is, is inmiddels ook ver buiten de stadsgrenzen bekend. De makers van de Sky
Hive Solar, BEE Collective, zijn gevraagd om hun bijzondere ontwerp tentoon te stellen tijdens de World Expo die deze zomer in Milaan gehouden wordt. Het toont aan hoe inventief en bijzonder het ontwerp is.

Waarom een Sky Hive?


Bijen worden wereldwijd met uitsterven bedreigd. Dat moet voorkomen worden. Mensen worden zich gelukkig steeds meer bewust van het belang van bijen. Bijen zorgen immers voor de bevruchting van bloemen en planten, bestuiven een derde van alle groente en fruit en bovendien produceert elk bijenvolk 40 kilo honing per per jaar. De Sky Hive Solar is een bijzondere en veilige manier om bijen te houden binnen de bebouwde kom en draagt bij aan het op peil houden van de wereldwijde bijenpopulatie.