Vlindertuin naast oude cokesfabriek op Radiumterrein

‘Vlinders strijken neer langs oude industrie’

Naast de oude cokesfabriek (1912, Rijksmonument) aan de Cabergerwerweg strijkt vanaf september 2017 een levend kunstwerk neer in de vorm van een Vlindertuin. Deze tuin is onderdeel van het langlopende kunstproject van ‘The Butterfly House of Stefan Cools’.

Vlinders als metafoor voor de natuur
‘Vlinders zijn een prachtige metafoor voor de natuur in zijn geheel en geven ons te kans om de natuur beter te begrijpen’ zegt beeldend kunstenaar Stefan Cools. Samen met zijn partner Sandra van den Beuken is hij in 2016 gestart met het ontwikkelen van de Vlindertuinen. Inmiddels zijn er in de gemeente Maastricht en Meerssen al tuinen gepland en wordt er met diverse andere gemeentes gesproken over het realiseren van een tuin.

Pionierstuin
De tuin in Maastricht wordt een zogenaamde Pioniers Vlindertuin, een tuin bestaande uit voornamelijk pioniers vegetatie (planten die zich als eerste vestigen op braakliggende grond). Deze planten vervullen een belangrijke rol voor vlinders hierop leggen zij hun eitjes en leven de rupsen van de vlinders. Stefan Cools: ‘We willen de verbeeldingskracht van de kunst gebruiken om mensen anders naar hun eigen omgeving te laten kijken. Een plant die op het eerste gezicht onkruid lijkt, blijkt een onmisbare rol in de natuur te spelen’.

Educatie & events
Rondom de tuin worden diverse educatieve projecten uitgevoerd waarbij ‘De Vlindermobiel’, een eerder project van Cools, wordt gebruikt om scholen te bezoeken. Ook wordt ‘De Vlindermobiel’ ingezet om de wijken en de stad in te trekken en zo mensen gevraagd en ongevraagd kennis te laten maken met de wereld van de vlinders. Buurtbewoners en bewoners van Maastricht worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit project en er worden regelmatig kleine events georganiseerd.

Passend bij gebied
Het Radiumgebied is een gebied in transitie. Op de plek waar vroeger rubber en banden werden gemaakt, ontstaat nu ruimte voor creativiteit, cultuur, nieuw ondernemerschap en tijdelijke initiatieven. De Vlindertuin past perfect binnen deze ontwikkeling en kent ook een tijdelijk karakter. Om na afloop een blijvend tastbare herinnering te houden worden er diverse verzamelingen gemaakt die de tuin representeren. Dit kan bijvoorbeeld herbarium (een verzameling gedroogde planten) of een liqiudarium (een verzameling vloeistoffen) zijn. Deze verzamelingen worden niet allen door Cools zelf gemaakt maar ook door andere deelnemers aan het project.