sphinx-en-Penitentenpoort1.jpg

Visie Belvédère

Na de mondiale crisis is Belvédère weer volop in beweging. Plannen worden concreet en de uitvoering komt in een stroomversnelling. Er is gestart het herstel van het monumentale Eiffelgebouw aan de Boschstraat, het voormalige fabrieksgebouw van Sphinx Sanitair. Dat wordt deels omgebouwd tot The Student Hotel en deels biedt het mogelijkheden voor wonen, werken en detailhandel. De exploitatie van het gebouw start eind 2017. Ook op ander gebieden is het gebied vol in uitvoering. De eerste fases van woningbouw Lindekruis zijn afgerond en de nieuwe locatie voor het Retailpark Belvédère is aangelegd. Het nieuwe Lumière (Cinema) is inmiddels open en de tram Maastricht Hasselt wordt voorbereid, het Frontenpark wordt gerealiseerd en de westelijke aanlanding van de Noorderbrug is in uitvoering. Het gebied rond het Eiffelgebouw, de Timmerfabriek, het  Landbouwbelang wordt het Sphinxkwartier genoemd. Vanuit een heldere visie wordt dit gebied omgevormd tot een moderne, bruisende stadswijk maken met een 24 uurs kennis- en cultuureconomie. Die visie is samengevat in het ambitiedocument: “Het antwoord van de Sphinx” dat op 22 januari 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het ambitiedocumenten “Het antwoord van de Sphinx” kunt het hier online lezen en downloaden.
Het masterplan voor het gebied is ontwikkeld in samenwerking met Palmbout Urban Landscapes.

Het Sphinxkwartier krijgt een stadse context, waar het naast ‘Sjiek & Sjoen’ ook mag schuren (‘Sjiek, Sjoen & Sjore’). De uitstraling is internationaal en kent qua architectuur een samenspel van stadsvernieuwing en architectonisch erfgoed. Ontmoetingen en dwarsverbanden spelen er een grote rol. In het Sphinxkwartier ligt  de nadruk op herbestemmen, tijdelijke en permanente functies, flexibiliteit, geleidelijke transformatie, duurzaamheid en cocreatie. Het Sphinxkwartier fungeert als motor voor de (Eu)regionale kenniseconomie. De geleidelijke, organische transformatie van de wijk richt zich niet op een vooraf vastgesteld eindbeeld (Eindbeeldplanning), maar vertrekt vanuit het startbeeld richting stip op de horizon (Startbeeldplanning). Om dit te bereiken krijgt de stad te maken met nieuwe kaders, nieuwe  coalities, nieuwe strategieën en nieuwe processen.

Belvédère is in historische zin altijd belangrijk is geweest voor Maastricht en is dat nu ook weer voor de toekomst van de stad.