Verbouwing Eiffelgebouw gestart

Na bijna tien jaar leegstand is begin september 2016 de renovatie van het Eiffelgebouw en de inbouw van The Student Hotel gestart. De vergunningen zijn verleend en het werk is gegund aan aannemer BAM Bouw en Techniek Regio Maastricht, die het werk aan en in het gebouw gaat uitvoeren. Vanaf deze week zijn rond het Eiffelgebouw de eerste bouwactiviteiten waarneembaar. De komende weken wordt begonnen met het opbouwen van een steiger rond het hele gebouw. De werkzaamheden aan het gebouw duren naar verwachting tot en met oktober 2017.

We proberen de hinder uiteraard tot een minimum te beperken. Maar bij een dermate omvangrijk werk, midden in het centrum van de stad, is hinder soms onvermijdelijk. Wij vragen hier begrip voor. Als u hinder ondervindt of vragen heeft over de bouw, dan kan contact worden opgenomen met de heer Richard Klijnen van BAM Bouw en Techniek via telefoonnummer 043-3088330.

BELANGRIJK:
Vanwege de verbouwing is het gebouw ook niet meer toegankelijk voor bijeenkomsten, rondleidingen en fotoshoots.