Toekomstimpressies Sphinxkwartier Frontenpark Noorderbrug

Buiten wordt momenteel hard gewerkt: aan het Eiffelgebouw, aan het Noorderbrugtracé, aan het Frontenpark en de vestingwerken. Het is soms moeilijk voor te stellen hoe het er straks allemaal uit komt te zien. Deze impressies gemaakt door Palmbout Urban Landscapes geven een beeld van de nieuwe situatie die straks gaat ontstaan.

Veel groen, een nieuw park, herstelde vestingwerken en veel herbestemd industrieel erfgoed. Een spannend nieuw stuk Maastricht op loopafstand van de binnenstad.

#Sphinxkwartier #Frontenpark #Noorderbrug