muziekgieterij

Timmerfabriek krijgt volwaardig poppodium

Maastricht krijgt in de Timmerfabriek een volwaardig poppodium. Dat heeft de gemeenteraad van Maastricht dinsdag 28 oktober 2014 besloten. De stad Maastricht wil dat de Timmerfabriek, gevestigd in de nieuwe stadswijk Sphinx, zich ontwikkelt tot een bruisende culturele hotspot met een grote publieksaantrekkende werking.

Daarvoor is nu een aangepast plan gemaakt waarin een volwaardiger poppodium een belangrijke plek krijgt. Filmhuis Lumière en Bureau Europa (organisatie voor architectuur en vormgeving) zijn eveneens onderdeel van de invulling van het gebied. Daarnaast zal het zuidelijk deel van het gebouw gebruikt gaan worden voor diverse culturele activiteiten.

Belangrijkste aanpassing
De ambitie om de Timmerfabriek een extra boost te geven was al uitgesproken in het coalitieakkoord van april2014. Het plan is nu verder uitgewerkt en akkoord bevonden door de gemeenteraad. Popmuziek, film en creatieve evenementen vormen de basis. De belangrijkste aanpassing ten opzichte van de eerdere plannen, behelst de realisatie van een volwaardiger poppodium met verschillende ruimtes voor optredens, een uitgebreidere repetitievoorziening, opnamestudio en een ontmoetingsplek. Het plan is tot stand gekomen met het nieuwe stichtingsbestuur van de Muziekgieterij (huidige poppodium). De aanpassing vraagt een extra investering van 3,5 miljoen euro. Dit geld is gereserveerd in het Meerjareninvesteringsplan van de gemeente.

Poppodium
Het nieuwe poppodium komt deels in de huidige Timmerfabriek en wordt gedeeltelijk nieuw gebouwd. De kleine club (350 bezoekers) komt in de noordzijde van de Timmerfabriek. De grote club voor 800 tot 1100 bezoekers wordt nieuw gebouwd in het verlengde van de Timmerfabriek. De grote publieksentree komt aan de tuin/pleinzijde en er komt een fietsenstalling aan de kant van het voormalige hotel de Ossenkop. Het nieuwe poppodium moet januari 2017 gereed zijn.

Momenteel is de Muziekgieterij gehuisvest in het zuidelijk deel van de Timmerfabriek. De Universiteit onderzoekt samen met de gemeente Maastricht of op de huidige plek van de Muziekgieterij de International Students Club gevestigd kan worden. Dit kan een goede aanvulling zijn op de identiteit van het plangebied.

De ruimte binnen de Timmerfabriek waar Bureau Europa is gehuisvest wordt geoptimaliseerd en aangepast. De bouwplannen voor Lumière worden in het aanpalende ketelhuis onveranderd voortgezet. De oplevering staat gepland voor het najaar van 2015.

Financiën
De gemeente Maastricht investeert € 3,5 miljoen extra in de Timmerfabriek om er een volwaardig poppodium te realiseren. Daarnaast wordt tot 2018 rekening gehouden met aanlooptekorten door onder andere verbouwingswerkzaamheden. De ruimten kunnen dan nog niet optimaal benut worden.