Conceptkaartje kavels bedrijventerrein

Te koop: bedrijfskavels op bedrijventerrein Bosscherveld

Op het bedrijventerrein Bosscherveld in Maastricht biedt Belvédère WOM verschillende kavels te koop aan. Het industrieterrein Bosscherveld is sinds de zomer van 2017 makkelijk en snel bereikbaar via de verlegde aanlanding van de Noorderbrug (Noorderbrugsingel).

De kavels zijn geschikt voor bedrijven die passen binnen het bestemmingsplan Bosscherveld-Noord. Inmiddels is een van de kavels herontwikkeld als (drukbezocht) milieupark Het Rondeel. Drie locaties zijn nog beschikbaar, elk voor € 115,- per m2  (excl. BTW, prijspeil 2016):

A) Het Rondeel Zuid, perceelomvang ca, 6.800 m2, (In optie)

B) Het Rondeel 2, perceelomvang ca. 1900 m2, (Op een deel van deze kavel ligt een optie. Ca. 870 m2 is nog beschikbaar).

C) Het Rondeel 22, perceelomvang ca. 4900 m2,

Criteria voor de kavels

Voor de kavels gelden de volgende criteria:

  • Maximaal 80% van de totale perceeloppervlakte mag worden bebouwd.
  • Maximaal toegestane hoogte bebouwing is 8 meter.
  • Kavels worden geleverd in de huidige staat en zijn geschikt voor de vigerende bestemming.
  • De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 3 meter.

Meer gedetailleerde informatie over de bestemmingsmogelijkheden en bebouwingsvoorschriften van de betreffende kavels vindt u door hier te klikken.

Meer informatie of contact?
Heeft u interesse in één van de genoemde kavels of heeft u vragen? Neem dan contact op met Astrid Savelberg, telefoonnummer (043) 350 4515, mail astrid.savelberg@maastricht.nl of met Judith Egter, telefoon (043) 350 4466, mail judith.egter@maastricht.nl.