Rondeel-2

Te koop: bedrijfskavels op bedrijventerrein Bosscherveld

Op het bedrijventerrein Bosscherveld in Maastricht biedt de Belvédère WOM verschillende kavels te koop aan. Het industrieterrein Bosscherveld wordt straks via het nieuwe tracé van de Noorderbrug en de nieuwe Bosscherlaan ontsloten en is daarmee vanuit alle richtingen optimaal bereikbaar.

De kavels die nu te koop worden aangeboden, waren in eerste instantie bedoeld voor bedrijven die moesten verplaatsen vanwege de aanleg van het nieuwe tracé van de Noorderbrug. Omdat verschillende van deze bedrijven hebben gekozen voor andere locaties, zijn onderstaande vier locaties momenteel beschikbaar voor verkoop.

A) Het Rondeel Zuid, perceelomvang ca, 6.800 m2, prijs € 115,- per m2 (excl. BTW, prijspeil 2016). Deze kavel kan eventueel gesplitst worden. [IN OPTIE]

B) Het Rondeel 2 en 2a, perceelomvang ca. 1900 m2, prijs € 115,- per m2 (excl. BTW, prijspeil 2016)

C) NIET LANGER BESCHIKBAAR

D) Het Rondeel 22, perceelomvang ca. 4900 m2, prijs € 115,- per m2 (excl. BTW, prijspeil 2016)

 

Criteria voor de kavels

Voor de kavels gelden de volgende criteria:

- Voor alle percelen geldt de bestemming ‘Bedrijventerrein’.
- Maximaal 80% van de totale perceeloppervlakte mag worden bebouwd.
- De afstand van gevelrooilijnen van gebouwen gelegen op percelen die grenzen aan de bestemming ‘Verkeer’ of ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ tot die bestemming mag niet minder bedragen dan 10 meter.
- Maximaal toegestane hoogte bebouwing is 8 meter.
- Kavels worden geleverd in de huidige staat en zijn geschikt voor de vigerende bestemming.
- De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 meter.

Meer gedetailleerde informatie over de bestemmingsmogelijkheden en bebouwingsvoorschriften van de betreffende kavels vindt u door hier te klikken.

Meer informatie of contact?
Heeft u interesse in één van de genoemde kavels of heeft u vragen? Neem dan contact op met Astrid Savelberg, telefoonnummer (043) 350 4515, mail astrid.savelberg@maastricht.nl of met Judith Egter, telefoon (043) 350 4466, mail judith.egter@maastricht.nl.