Brikke bouw

Subsidie voor wind- en waterdicht maken monumentale fabrieksgebouwen Sphinx

11 maart 2015

Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij krijgt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie van iets meer dan €47.000 euro voor het wind- en waterdicht maken van twee historische gebouwen van de voormalige Sphinxfabriek aan de Boschstraat. Het gaat om het Brikkengebouw en om de Mouleurs, Molengebouw, Spoorgebouw en Belgen. De komende periode worden de panden wind- en waterdicht gemaakt.

Mouleurs, Molengebouw, Spoorgebouw en Belgen
Dit zijn de oudste bewaard gebleven delen van de Sphinxfabriek. Ze liggen langs de Frontensingel en aan het noordelijk deel van de Boschstraat. Loods 5, een winkel op het gebied van lifestyle en wonen, heeft interesse getoond in deze locatie. Met Loods 5 is een intentieovereenkomst afgesloten. Op dit moment wordt de haalbaarheid van een Loods 5 vestiging in deze gebouwen onderzocht.

Het Brikkengebouw
Het Brikkengebouw ligt nu solitair op de parkeerplaats Sphinx en maakte onderdeel uit van de oude Sphinxfabriek. Op dit moment is er nog geen concrete invulling voor het Brikkengebouw. Om verder verval tegen te gaan wordt het gebouw nu wel wind- en waterdicht gemaakt.

Sphinx: een wijk in beweging
De gebouwen liggen midden in de nieuwe stadswijk Sphinx. In deze wijk krijgen de komende jaren veel oude Sphinxgebouwen een nieuwe functie. Voor het Eiffelgebouw komt een Pathébioscoop met acht zalen, het oude Sphinxhoofkantoor wordt verbouwd tot nieuwe huisvesting voor UNU-MERIT (opleidingsinstituut van Universiteit Maastricht en Verenigde naties), de Timmerfabriek wordt verbouwd tot volwaardig poppodium en de oude energiecentrale wordt de nieuwe locatie voor Lumiére Cinema (arthouse filmtheater met zes zalen, horeca en terras). Het markante Eiffelgebouw wordt ontwikkeld tot locatie voor wonen, werken, detailhandel en horeca.