Sphinxkwartier

Als we het over het voormalig Sphinxterrein hebben, gaat het over het gebied in de schaduw van het Eiffelgebouw. Maastricht realiseert hier een moderne, bruisende stadswijk die een nieuwe dimensie toevoegt aan de stad. Dit is de plek waar nieuw ondernemerschap, cultuur en stads wonen elkaar ontmoeten. Hier ligt de nadruk op herbestemmen, tijdelijke en permanente functies, flexibiliteit, duurzaamheid en cocreatie. De gemeenteraad heeft dit verwoord in het Ambitiedocument “Het Antwoord van de Sphinx“. Als zodanig is het herbestemmen van het Eiffelgebouw een prachtig voorbeeld voor de ontwikkeling van het Sphinxkwartier als geheel.

Openbaar gebied: van tijdelijke invulling naar permanent wonen

Het terrein tussen Eiffelgebouw, Frontensingel en Maagdendries heeft verschillende tijdelijke invullingen gekregen. In 2012-2013 werd het deel tussen Maagdendries en parkeerplaats tijdens de zomermaanden ingevuld door het project ‘Sphinxpark’, een proeftuin voor het park van de toekomst (het Frontenpark). De parkeerplaats achter het Eiffelgebouw is inmiddels goed bekend en wordt druk gebruikt door forenzen en bezoekers van het stadscentrum. Toch is deze parkeerlocatie tijdelijk van aard. In de komende jaren wordt het terrein langzaam maar zeker gevuld door woningbouw. Kortom: het Sphinxkwartier is volop in uitvoering!