sloop silo’s Landbouwbelang

In de afgelopen maanden zijn de vijf grote silo’s aan de noordzijde van het Landbouwbelang gesloopt. Sinds vrijdag 30 maart staat daarom een deel van de kade achter het Landbouwbelang in de (bouw)hekken.

Waarom slopen?

De sloop was nodig uit veiligheidsoverwegingen: de silo’s zijn waren in slechte staat. Door de silo’s te slopen is het straks mogelijk om langs de Maas via het Landbouwbelang richting Bassin/Sphinxkwartier te wandelen. Daarmee wordt de kade achter het Landbouwbelang een stuk aantrekkelijker voor iedereen. Tevens verbetert het aanzien van de entree van jachthaven Het Bassin.

Voortgang (update 4 juli 2018)

Tijdens de zomermaanden wordt er doorgewerkt rondom het Landbouwbelang. De silo’s zijn weliswaar gesloopt, maar de betonnen funderingen (poeren) waar de silo’s op stonden nog niet. Naar verwachting gaat de sloop van de betonnen poeren door tot in de loop van september. Daarna kan de kade open worden gesteld voor wandelaars.

Aan- en afvoer materieel

Aan- en afvoer van materieel en (sloop)puin vindt zoveel mogelijk plaats via de kade achter het Landbouwbelang. Voor de afvoer van de silo’s moet gebruik worden gemaakt van een route via de voorzijde van het complex.

Werktijden en duur van het werk

Werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00-17.00uur. Bij uitloop van de planning is het mogelijk dat de slopers ook tijdens de weekenden doorwerken. Bij weekendwerk informeren wij u via deze website en facebook (BelvedereMaastricht).

Hinder voor omwonenden

Waar mogelijk wordt hinder zoveel mogelijk vermeden, maar dat is niet altijd mogelijk. Zo kunnen omwonenden hinder ondervinden door een toename van vrachtverkeer. Maar ook door geluid tijdens de sloop van de betonnen poeren.