sloop silo’s Landbouwbelang

De komende maanden worden de vijf grote silo’s aan de noordzijde van het Landbouwbelang gesloopt. Vanaf vrijdag 30 maart wordt een deel van de kade achter het Landbouwbelang in de (bouw)hekken gezet. Een paar dagen later – op dinsdag 3 april – gaat de sloop van start.

Waarom slopen?

De sloop is nodig uit veiligheidsoverwegingen: de silo’s zijn in slechte staat. Door de silo’s te slopen is het straks mogelijk om langs de Maas via het Landbouwbelang richting Bassin/Sphinxkwartier te wandelen. Daarmee wordt de kade achter het Landbouwbelang een stuk aantrekkelijker voor iedereen. Tevens verbetert het aanzien van de entree van jachthaven Het Bassin.

Opruimen en saneren

Dinsdag 3 april starten de voorbereidende werkzaamheden. Puin wordt opgeruimd en asbest volgens de wettelijke voorschriften gesaneerd en verwijderd. Conform regelgeving wordt het werkterrein tijdens de werkzaamheden afgeschermd.

Aan- en afvoer materieel

Aan- en afvoer van materieel en (sloop)puin vindt zoveel mogelijk plaats via de kade achter het Landbouwbelang. Voor de afvoer van de silo’s moet gebruik worden gemaakt van een route via de voorzijde van het complex.

Werktijden en duur van het werk

Werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00-17.00uur. Bij uitloop van de planning is het mogelijk dat de slopers ook tijdens de weekenden doorwerken. Bij weekendwerk informeren wij u via deze website en facebook (BelvedereMaastricht).  De werkzaamheden nemen naar verwachting tien weken in beslag.

Hinder voor omwonenden

Waar mogelijk wordt hinder zoveel mogelijk vermeden, maar dat is niet altijd mogelijk. Zo kunnen omwonenden hinder ondervinden door een toename van vrachtverkeer. Maar ook door geluid tijdens de sloop van de grote silo’s.