UNU-MERIT

UNU-MERIT is een gerenomeerd onderzoeks-en opleidingscentrum van United Nations University (UNU) en Universiteit Maastricht (UM). Sinds september 2015 zijn ze gevestigd aan de Boschstraat 24 te Maastricht, in het voormalige hoofdkantoor van de Koninklijke Sphinx. UNU-MERIT onderzoekt de sociale, politieke en economische factoren die technologische innovatie stimuleren, met bijzondere aandacht voor ontwikkeling, verspreiding en toegang tot kennis. Na de integratie van de Maastricht Graduate School of Governance in december 2010, bestrijkt het centrum nu alle aspecten van het bestuur in binnenlandse en wereldwijde organisaties, van risicobeoordeling tot beleidsanalyse, het ontwerp en de evaluatie. Het instituut heeft een informatieve trailer op het web staan.

UNU-MERIT is een uniek onderzoeks- en afstudeercentrum voor meer dan 80 promovendi en 100 masterstudenten en fungeert als VN-denktank voor een breed scala van beleidsvragen over wetenschap, innovatie en democratisch bestuur.

UNU MERIT onderzoekt hoe landen een inhaalslag kunnen maken in het ongelijke mondiale speelveld van de 21e eeuw, zonder dat er grotere ongelijkheid en sociale uitsluiting ontstaat. De kennisanalyse betreft regionaal en mondiaal niveau, en de invloed hiervan op lokale ontwikkeling, de werkgelegenheid en de productiviteit. Getraind worden specialisten die een hoog academisch niveau combineren met leiderschap, om democratisch bestuur in de binnenlandse en internationale organisaties te versterken.

Planning
De verbouwing van het oude hoofdkantoor van Sphinx is gereed en UNU-Merit heeft in september 2015 zijn intrek genomen in de nieuwe huisvesting in het Sphinxkwartier.

  • Project status: Gereed
UNU-Merit-2.jpg UNU-Merit-1.jpg UNU-Merit-3.jpg