Voormalig Sphinxterrein

Als we het over het voormalig Sphinxterrein hebben, gaat het over het gebied in de schaduw van het Eiffelgebouw. Maastricht wil hier een moderne, bruisende stadswijk van die een nieuwe dimensie toevoegt aan de stad. Dit wordt de plek waar nieuwe vormen van ondernemerschap, ambachtelijkheid en stads wonen elkaar ontmoeten. Hier ligt  de nadruk op herbestemmen, tijdelijke en permanente functies, flexibiliteit, duurzaamheid en cocreatie. De gemeenteraad heeft dit verwoord in het Ambitiedocument “Het Antwoord van de Sphinx“. Als zodanig is het herbestemmen van de Eiffel een prachtig voorbeeld voor de ontwikkeling van Belvédère als geheel.

Als tijdelijke functie ligt op dit gebied nu een openbare parkeerplaats. Dit blijft nog een aantal jaren zo. Het braakliggende terrein tussen Maagdendries en parkeerplaats maakt ook onderdeel uit van het gebied. In 2012-2013 heeft hier het tijdelijke project Sphinxpark plaatsgevonden, een proeftuin voor het park van de toekomst  (Frontenpark). Het is een gebied waar de komende jaren woningen worden gerealiseerd. De eerste verkenning hiervan vinden momenteel plaats.

Pathé
Tegen het Eiffelgebouw is de nieuwe bioscoop van Pathé geopend. De nieuwe cinema heeft acht zalen, goed voor ongeveer 1.000 bezoekers. In de bioscoop worden natuurlijk de nieuwste films gedraaid, maar bijvoorbeeld ook livestreams van concerten en operavoorstellingen.

UNU-Merit
In september 2015 is het nieuwe kantoor van United Nations University geopend in  het voormalige hoofdkantoor van de Sphinx aan de Boschstraat. Dit is een samenwerking met het instituut Merit van de Universiteit Maastricht. Hier werken en studeren 200 studenten en 70 medewerkers.

  • Project status: In voorbereiding