Retailpark Belvédère

Direct aan de noordkant van het nieuwe Noorderbrugtracé wordt ruimte gecreëerd voor het Retailpark Belvédère. Op deze plek vindt een concentratie van grootschalige detailhandel plaats die zich richt op een doelgroep uit Maastricht en omstreken. De Gamma en de Praxis zijn de eerste winkels die zich op het Retailpark hebben gevestigd. De komende jaren wordt gefaseerd doorgegroeid naar een retailpark met een omvang van rond de 50.000 m2. Optimaal bereikbaar vanuit België, A2/A79 en Maastricht-West.

De aanpak
Het proces om te komen tot het Retailpak is opgeknipt in de volgende fases.

Als eerste is er een lopend initiatief van vijf woonwinkels die zich willen vestigen direct aan de Belvédèrelaan, naast de Gamma. Het gaat om Kwantum, Leen Bakker, Beter Bed/Beddenreus, Jysk en Carpetright. Samen willen ze één gebouw neerzetten. Het gemeentelijk besluitvormingstraject hiervoor is afgerond. Er loopt wel nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Wanneer deze procedure met goed gevolg is voltooid kan worden overgegaan tot realisatie van deze ontwikkeling. Op onderstaand kaartje is dit terug te vinden als het gearceerde ‘cluster 1’.

Naast bovenstaande ontwikkeling is op 15 februari 2019 de terinzagelegging gestart van het ontwerpbestemmingsplan Retailpark Belvédère. Met deze planologische procedure willen we de vervolgontwikkeling van het retailpark mogelijk maken. Het bestemmingsplan biedt straks het juridische kader voor de verdere (gefaseerde) realisatie van de clusters 2 tot en met 4 (zie kaartje) van het Retailpark Belvédère. Die clusters bieden ruimte aan een programma van maximaal 28.500 m2 winkelvloeroppervlak aan perifere en grootschalige detailhandel en 15.000 m2 leisure.

Planning
De realisatie van het Retailpark  is afhankelijk van de doorlooptijden van verschillende procedures en van marktomstandigheden. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling die een langere periode in beslag neemt.

 

Retailpark Belvédère

  • Project status: In uitvoering