Perifere detailhandel

In Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) worden goederen verkocht die niet in een buurt- of wijkwinkel thuishoren en door omvang/schaal moeilijk in een binnenstad passen. Denk aan auto’s, boten, caravans, meubeltoonzalen, tuincentra en bouwmarkten. PDV is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Maastricht. Een PDV-locatie in Belvédère past goed binnen het gemeentelijke Detailhandelsbeleid en is na verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug qua bereikbaarheid een A-locatie. Een deel van het gebied zal straks worden bezet door PDV-bedrijven die weg moeten als gevolg van het nieuwe tracé van de Noorderbrug en die passen binnen het bestemmingsplan.

Over PDV en GDV
PDV fase 1 kent maximaal 20.000 m² winkelvloeroppervlak, waarbij alleen tuin-/sfeercentra en bouwmarkten zijn toegestaan. Fase 2 volgt later en is vooral gericht op woonwinkels. Na realisatie van fase 2 sluit het gebied goed aan op de Sphinx-locatie, waar Grootschalige Detailhandelsvestiging (GDV) is voorzien en de binnenstad.

Inmiddels heeft de de GAMMA zich als eerste partij gevestigd op de locatie aan Pontonniersweg. In 2016 volgt de Praxis met een Mega Tuin.

Actuele ontwikkelingen
In december 2015 heeft het college van B&W een brief aan de gemeenteraad gestuurd over actuele ontwikkelingen binnen het gebied. Op 17 mei 2016 heeft de gemeenteraad voor het gebied een zogenaamd ‘voorbereidingsbesluit’ genomen. In juni 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor Retailpark Belvédère om zo een kansrijke doorontwikkeling van het gebied mogelijk te maken.

 

  • Project status: In uitvoering