Lindenkruis

Op het voormalige terrein van Nutsbedrijven aan de Maagdendries komen 175 grondgebonden woningen en appartementen met parkeergarage (investering ongeveer 35 miljoen euro).

2013-2016: eerste fase
In de eerste fase (2013-2016) zijn ongeveer 105 woningen/appartementen en een parkeergarage voor 150 auto’s gerealiseerd. Halverwege 2013 is begonnen met ondergrondse sloop en bodemsanering. De eerste 37 huurappartementen van Maasvallei zijn opgeleverd, net als de eerste en tweede fase stadswoningen. Fase 3 wordt begin 2019 afgerond.

Dit woningbouwproject is mede gerealiseerd middels een financiële bijdrage van de Provincie Limburg vanuit de regeling ‘Stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt’.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van Lindenkruis.

  • Project status: In uitvoering