Noorderbrug

Impuls voor bereikbaarheid

De nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht-Oost verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in onze stad. Het project Noorderbrugtracé sluit hier op aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas) en een goede aansluiting op het wegennet in Maastricht-West. Hiervoor is aan de noordzijde van de (binnen)stad tussen 2015 en 2018 een geheel nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd. Het project is momenteel in de afrondende fase.

Het Noorderbrugtracé heeft een totale lengte van ongeveer vijf kilometer en strekt zich uit van de brandweerkazerne in Limmel (Maastricht-Oost) tot aan de Nobellaan (Maastricht-West) en Brusselseweg (Maastricht-Noordwest).

Impuls voor leefbaarheid

Door het nieuwe tracé richting noorden te schuiven en een rechtstreekse verbinding met België te maken, zijn de drukke Staten- en Hertogsingel ontlast. Dit leidt tot een betere lucht- en milieukwaliteit in grote delen van Maastricht. In de wijken waar door de nieuwe structuur juist meer verkeer passeert, is waar nodig maatwerk geleverd om hinder te verminderen. Zo is geluidsarm asfalt aangelegd, zijn geluidsschermen geplaatst en een deel van de woningen tegen extra geluid geisoleerd.

Ruimte voor het Sphinxkwartier

Door de verlegging van het Noorderbrugtracé is de binnenstad als het ware vergroot. Er is een nieuw gebied ontstaan direct ten zuiden van het tracé: het Sphinxkwartier. De entree van de nieuwe ‘jonge’ wijk is door de verlegging van de Noorderbrugaanlanding een stuk aantrekkelijker en beter bereikbaar gewonrden. Het versterkt de grote levendigheid die in het gebied gaande is.

Impuls voor het Frontenpark

Het nieuwe Noorderbrugtracé herstelt de oude vestingwerken in ere. Door de verlegging van het tracé is ruimte vrijgekomen om de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar te verbinden. Er ontstaat een nieuw park dat ruim twintig hectare groot is: het Frontenpark. Het Frontenpark is vanaf medio 2019 de tegenhanger van het stadspark aan de zuidzijde van de stad en krijgt een rauwe, ruige uitstraling. Met volop ruimte voor evenementen, flora en fauna én cultureel erfgoed.

Meer informatie

Ga voor actuele informatie over het nieuwe Noorderbrugtracé naar www.noorderbrug-maastricht.nl en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Noorderbrug Maastricht Actueel.