Het Radium

Het Radium

Het Radium ligt in de hoek van het nieuwe Noorderbrugtracé en de Cabergerweg. Het gebied grenst aan het Frontenpark en kenmerkt zich door tal van karakteristieke gebouwen als de oude Cokesfabriek (Rijksmonument), de oude Radiumschoorsteen, het ‘Kunstfront’ en de Gashouder (Frontenpark). Na afronding van het nieuwe Noorderbrugtracé is het een duidelijk afgebakend en herkenbaar gebied. Zeer zichtbaar en bovendien optimaal bereikbaar. Een gebied met gebouwen die zich lenen voor creatieve en culturele bedrijvigheid. Een plek waar ruimte is voor flexibiliteit en experiment. Een ontwikkeling die in gang is gezet die past binnen de vastgestelde ambities van het Sphinxkwartier.

Een naam die recht doet aan het verleden: Het Radium
Om het gebied meer status te geven, geven we het een passende naam. We kiezen voor een naam die recht doet aan het rijke rubberverleden van de plek. Een naam die bovendien nog aanwezig is op de schoorsteen, en die zo het gebied duidelijk markeert. Over de keuze voor de naam Het Radium zeggen we dan ook: da’s logisch.

Lees alles over deze plek op hetradium.com

 

  • Project status: In uitvoering
poort-en-schoorsteen.jpg Sphinx3_2.jpg AronNijsFotogr-LuFo-Belvedere15dec2018-241.jpg Radium.jpg IMG_5237.jpg