Frontenpark

De Lage Fronten is nu al een groen gebied met restanten van historische vestingwerken en bijzondere natuurwaarden. Het gebied ligt deels verscholen onder de huidige aanlanding van de Noorderbrug. Doordat straks het oude tracé van de Noorderbrug wordt omgelegd vallen de Lage Fronten vrij en kunnen ze samen met de Hoge Fronten één Frontenpark vormen. De ontwikkeling van het park wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Limburg.

Plek in beweging

Het Frontenpark gaat ruimte bieden voor burgerparticipatie en initiatieven van bewoners van Maastricht. Het zal dus geen stadspark worden zoals we dat kennen aan de zuidkant van Maastricht, maar veel meer een plek die permanent in beweging is. Kortom, het Frontenpark moet een plek worden waar het goed vertoeven is voor mens, dier en plant.

In overleg met buurtbewoners en burgers van Maastricht worden brede, voor iedereen interessante activiteiten opgezet. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de beschermde natuur in het gebied, zoals de muurhagedis, de hazelworm, de ijsvogel en de kuifhyacint.

Ideeën welkom!

Heeft u leuke ideeën voor het Frontenpark? Graag! U kunt ze doorgeven via belvedere@maastricht.nl.

 

 

 

  • Project status: In uitvoering