Bedrijventerrein Bosscherveld

Industriële bedrijvigheid levert Maastricht een flink aantal arbeidsplaatsen op. Bedrijventerrein Bosscherveld ligt direct aan de noordkant van het nieuwe Noorderbrugtracé en is ca. 100 hectare groot. Het terrein kent creatieve en innovatieve bedrijven. Maar er is ook sprake van zwaardere industrie die zich kenmerkt door inefficiënter grondgebruik, een zwaardere milieudruk en achterstallig onderhoud. Samen met de gemeente transformeren we dit bedrijventerrein naar een modern industrieterrein dat past bij de eisen van deze tijd.

Kavels te koop op een A1-locatie

Door de aanpassing van de Noorderbrug is het terrein optimaal bereikbaar en zichtbaar geworden. Het is een A1-locatie voor het bedrijfsleven, met optimale condities om uit te groeien tot een centrum voor industriële kennis en innovatie. De Belvédère WOM biedt op het bedrijventerrein verschillende kavels te koop aan.

Meer informatie?
Heeft u interesse in één van de genoemde kavels of heeft u vragen? Neem dan contact op met Astrid Savelberg, telefoonnummer (043) 350 4515, mail astrid.savelberg@maastricht.nl of met Judith Egter, telefoon (043) 350 4466, mail judith.egter@maastricht.nl.

  • Project status: In voorbereiding