Bedrijventerrein Bosscherveld

Industriële bedrijvigheid levert Maastricht een flink aantal arbeidsplaatsen op. Bedrijventerrein Bosscherveld (ca. 100 hectare) kent creatieve en innovatieve bedrijven. Maar er is ook sprake van inefficiënt grondgebruik, zware milieudruk, sociale onveiligheid en fors achterstallig onderhoud. Voor de gemeente aanleiding om samen met Limburg Herstructureert Bedrijventerreinen (LHB) een revitaliseringsslag te plegen (geraamde investering ongeveer 20 miljoen euro).

A1-locatie

Na aanpassing van de Noorderbrug ontstaat ten noorden van het nieuwe tracé een A1-locatie voor het bedrijfsleven, met optimale condities om uit te groeien tot een centrum voor industriële kennis en innovatie. De ondernemers die door de aanpassing van de Noorderbrug verplaatst moeten worden, kiezen overwegend voor herhuisvesting in Bosscherveld en combineren de verhuizing met een modernisering en verduurzaming van hun bedrijf.

Kavels te koop

De Belvédère WOM biedt op het bedrijventerrein verschillende kavels te koop aan.

Limburg Herstructureert Bedrijventerreinen

In LHB heeft de gemeente een partner gevonden met kennis en kunde op het gebied van herstructurering respectievelijk een rolinvulling richting bedrijven. Het is een partner die bereid is deel te nemen aan een gemeenschappelijke aanpak van de revitalisatie. LHB is een onderneming van de Provincie Limburg en NV Industriebank LIOF.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met LHB, Boschstraat 76, Maastricht via (043) 328 02 80 of info@lhb.nu, bezoek de website van LHB of bel met het Infocentrum Belvédère: (043) 350 14 60.

  • Project status: In voorbereiding