Parkeerplaatsen Bassin vervallen vanaf medio juli 2016

AANGEPASTE PLANNING: de parkeren vervallen pas vanaf medio juli in plaats van 20 juni 2016. Dat heeft te maken met de wateroverlast van de afgelopen periode. Hierdoor duren de werkzaamheden aan de achterzijde Timmerfabriek langer en moeten de werkmensen langer gebruik maken van het voorterrein.

Met ingang van medio juli 2016 vervallen de openbare parkeerplaatsen aan het Bassin en gaat de openbare ruimte voor Timmerfabriek en nieuwe Lumière Cinema op de schop. De parkeerplaats wordt vervangen door een grasveld voorzien van enkele picknicktafels. Ook wordt de bestaande bestrating vervangen. Met deze aanpassingen maken we de openbare ruimte rond het Bassin aantrekkelijker en willen we het gebruik stimuleren. We doen dit vooruitlopend op de komst van Lumière Cinema die eind zomer 2016 opengaat in het Sphinxkwartier. De nieuwe inrichting van de openbare ruimte moet begin september 2016 gereed zijn.

Parkeren voor bezoekers Sphinxkwartier
De bezoekers Pathé, Bureau Europa, Bassin, Muziekgieterij en straks ook van Lumière kunnen gebruik maken van de grote parkeerplaats Sphinx achter het Eiffelgebouw. Er komt een onderdoorgang onder het Eiffelgebouw om bezoekers snel naar de plaats van bestemming te leiden. De eerste periode richten we deze onderdoorgang nog tijdelijk in. Na de verbouwing van het Eiffelgebouw ontstaat er een permanente brede passage.