Ontwerp nieuwe Muziekgieterij gereed

12 december 2016

Het college heeft het definitieve ontwerp van de nieuwe Muziekgieterij in de Timmerfabriek (onderdeel oude Sphinxfabrieken) aan de Boschstraat goedgekeurd. De aanbesteding van de verbouwing start nog voor de kerstvakantie. Als alles goed verloopt start de daadwerkelijke verbouwing dan in juni 2017. De oplevering wordt in oktober 2018 verwacht. Tijdens de verbouwing blijft de Muziekgieterij in zijn huidige vorm open.

Poppodium in een Rijksmonument
De afgelopen twee jaar is een dynamisch, complex en intensief proces doorlopen om te komen tot het definitieve ontwerp. In dat proces moest steeds de balans worden gezocht tussen het behoud van de monumentaliteit van het rijksmonument en de functionaliteit als poppodium. Uiteindelijk is dit gelukt en daarmee krijgt het rijksmonument de Timmerfabriek een definitieve herbestemming. Na de opening van Lumière Cinema, de verbouwing van Eiffelgebouw tot The Student Hotel en de komst van Loods 5 wordt opnieuw een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van het Sphinxkwartier.

Volwaardig poppodium voor Maastricht
De nieuwe Muziekgieterij krijgt straks twee zalen. Eén grote zaal (max. 1100 personen) die wordt aangebouwd aan en verbonden met de Timmerfabriek en één kleine zaal (max. 350 personen) in het noordelijk deel van de Timmerfabriek. De Muziekgieterij krijgt ook een eigen opnamestudio en repetitieruimtes.

Ook toonzaal van de Timmerfabriek onder handen
Naast de verbouwing van de Muziekgieterij wordt ook de toonzaal verbouwd. Hierin is Bureau Europa gevestigd. In de oude toonzaal worden akoestiek en ventilatie verbeterd.