Laatste loodjes Noorderbrugtracé

Het nieuwe Noorderbrugtracé verbetert de doorstroming in oost-west richting en biedt een directe verbinding naar België. De voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe tracé zijn in volle gang. De uitvoering is gestart in de zomer van 2016. In augustus 2017 is een belangrijke mijlpaal bereikt en zijn het nieuwe hoofdtracé en de nieuwe aanlanding in gebruik genomen. Tot en met de zomer van 2019 zijn we nog bezig met het de afwerking van restpunten, de realisatie van de fietsverbindingen tussen Noorderbrug en Boschstraat/Bosscherweg en de inrichting van het Frontenpark.

Via www.noorderbrug-maastricht.nl informeren wij bezoekers over de achtergrond van het project, de verschillende bouwfasen, informatie per deelgebied en de laatste actualiteiten.

Via onze speciale Flickrpagina houden wij u ook in beeld volledig op de hoogte van de voortgang.

Meer weten? Bezoek de website en meld u meteen aan voor de digitale nieuwsbrief Noorderbrug Maastricht Actueel.