Noorderbrugtracé afgerond

Het nieuwe Noorderbrugtracé verbetert de doorstroming in oost-west richting en biedt een directe verbinding naar België. De uitvoering startte in de zomer van 2016. In augustus 2017 werd een belangrijke mijlpaal bereikt en kon het nieuwe hoofdtracé en de nieuwe aanlanding in gebruik worden genomen. In de zomer van 2019 sloten projectbureau Noorderbrugtracé en Strukton Civiel het project af.

Via www.noorderbrug-maastricht.nl informeerden wij bezoekers over de achtergrond van het project, de verschillende bouwfasen, informatie per deelgebied en de laatste actualiteiten.

Via onze speciale Flickrpagina hielden wij u ook in beeld volledig op de hoogte van de voortgang.

Vragen, meldingen, klachten?

Wilt u na nog een melding of klacht doorgeven over het Noorderbrugtracé? Neem dan contact op met de gemeente Maastricht. Inhoudelijke vragen over het project Noorderbrugtracé kunt u blijven stellen via belvedere@maastricht.nl of 043 – 350 14 60.