UNU-MERIT-logo-830x239

Nieuw kantoor United Nations University aan de Boschstraat

19 december 2013

UNU-MERIT, een internationale instituut gevestigd te Maastricht, heeft een nieuwe thuis gevonden in het voormalige kantoor van Sphinx fabriek aan de Boschstraat in Belvédère. In haar huidige faciliteiten nabij het Vrijthof heeft het instituut een tekort aan ruimte. Met de verhuizing naar het voormalige Sphinxkantoor aan de Boschstraat krijgt Belvédère er een nieuwe inwoner van importantie bij. UNU-MERIT gaat de huur aan voor een periode van 20 jaar en zal het gebouw, na een grondige renovatie, medio 2015 betrekken.

UNU – MERIT

De United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) is een gezamenlijk onderzoeks -en opleidingsinstituut van de United Nations University en de Universiteit Maastricht. Het instituut onderzoekt de sociale, politieke en economische factoren die technologische innovatie stimuleren, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling, verspreiding en toegang tot kennis. Het is een onderzoeks-en afstudeeropleiding voor doctoraal en masterstudenten en fungeert als een UN-denktank voor beleidskwesties op het gebied van wetenschap, innovatie en bestuur. De focus is wereldwijd; Jongeren worden opgeleid tot toekomstige ‘Decision Makers’.

Verhuizing naar Belvédère

Wethouder Gerdo van Grootheest (Ruimtelijke Ordening, Natuur en Sport) is blij met de hervestiging van UNU-MERIT in Belvedère en noemt het: “een perfect voorbeeld van hergebruik. Vooral in Belvedère is het beleid van hergebruik van monumentale en karakteristieke gebouwen met flexibele, tijdelijke en permanente functies is een belangrijk doel van het beleid. Daarnaast past het profiel van UNU-MERIT uitstekend in de toekomstvisie voor het gebied, zoals vastgesteld door de gemeenteraad: jong, dynamische en internationaal!” Ter gelegenheid van het bezoek van het Internationale bestuur van de United Nations University aan Maastricht, is in het stadhuis een officiële bijeenkomst belegd waarbij de nieuwe huisvesting van UNU-MERIT wordt toegelicht.

Belvédère

Na jaren van plannenmakerij is Belvédère volop in uitvoering! Maastricht maakt van Belvédère de wijk van de toekomst. In april 2013 is de ontwikkeling van de nieuwe Frontenpark begonnen, op het voormalige Nutsterrein is de bouw van nieuwe huizen begonnen, de oude brandweerkazerne en de Eiffelgebouw worden gerenoveerd. En binnenkort starten de werkzaamheden aan de westelijke aanlanding van de Noorderbrug, de reconstructie van het industrieterrein Bosscherveld, de aanleg van de Tram Vlaanderen, de verbouwing van de Timmerfabriek voor Lumière Cinema Maastricht en Toneelgroep Maastricht.