Landbouwbelang_kade.jpg

Foto: Ted Potters

Kade achter pand Landbouwbelang afgesloten

Vanaf begin 2016 is er tussen het Landbouwbelang, gemeente Maastricht en Belvédère WOM regelmatig overleg over de situatie op de rivierkade achter het pand van het Landbouwbelang. Alle partijen zijn het er over eens dat de huidige situatie voor zowel de buurt als de bewoners van het Landbouwbelang onveilig en ongewenst is en dat dit op korte termijn moet stoppen.

Slagboom
Daarom is besloten dat de kade per 1 augustus 2017 wordt afgesloten met een slagboom. De eigenaren van de auto’s die momenteel aan de kade staan geparkeerd, worden de komende weken met bebording en flyers geïnformeerd over de afsluiting. Men wordt verzocht het voertuig te verwijderen. Na 1 augustus wordt gecontroleerd of de afsluiting wordt nageleefd.

Kade opgeruimd
Vanaf 1 augustus kunnen alleen nog gebruikers van het Landbouwbelang en de schippers van aanmerende schepen met voertuigen de kade op en af. Het gebied achter de slagboom is daarna niet meer toegankelijk voor het publiek. De kade wordt opgeruimd en er starten wekelijkse controlerondes. Zo wordt een einde gemaakt aan het oneigenlijk gebruik van deze plek en een start gemaakt om van de kade weer een aantrekkelijke plek te maken voor iedereen in de stad.