Jo-Noben-Tour.jpg

Jo Noben Tour

Echt joh? Yo!

Het heeft de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère B.V., in dezen vertegenwoordigd door communicatieadviseur Erwin Gerardu, ten zeerste behaagd om in het kader van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van topambtenaar Jo Noben een wandeling te lanceren die eer doet aan een prachtig stukje Maastricht en aan al het communicatiewerk dat Jo Noben in het noord-westelijk deel van Maastricht heeft gestoken. We noemen het de Jo Noben Tour.

Jo only lives once (JOLO)
De wandeling is samengesteld volgens het ‘JOLO’-principe (Jo Only Lives Once). De wandeling kent geen strakke tijdplanning en biedt ruimte voor improvisatie. Het credo van de wandeling is, zoals Rebekka Prevoo het zou omschrijven, ‘Jo with the flow’ .

Al met al een tour waar het plezier vanaf spat en het neemt je mee naar de mooiste Jo-plekken, zoals:

• de Jo-Jo-haven

• de Jo Nobellaan

• en natuurlijk de plek waar in 2017 het grote Yo-Fest plaatsvond.

Je boekt hem nu op www.belvedere-maastricht.nl/jo_noben_tour